Awaria w "Czajce". Sanepid zbadał wodę z ujścia Wisły. Spełnia wymagania sanitarne

Jak informuje pomorski sanepid, jakość wody w Zatoce Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły odpowiada wymaganiom sanitarnym. Badania próbek wody przeprowadzane jest codziennie w związku z awarią kolektora w warszawskiej oczyszczalni "Czajka".

W poniedziałek Wojewódzka Sanitarna Stacja Epidemiologiczna w Gdańsku poinformowała, że próbki wody pobrane 12 września z kąpielisk Gdańsk - Świbno i Mikoszewo "wykazały, że jej jakość w badanym zakresie tj. obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli". Oznacza to, że do tej pory, od 4 września, nie wykryto skażenia bakteriami.

Jednocześnie sanepid poinformował, że 14 i 15 września próbki nie będą pobierane. Ma to związek z neutralizacją niewybuchów min morskich i zakazem zbliżania się do plaż na odcinku Gdańsk Brzeźno - Mikoszewo.

Awaria kolektora w "Czajce"

Do awarii kolektora ściekowego doszło w Warszawie pod koniec sierpnia. Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo ws. awarii. Dotyczy ono niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych, zobowiązanych do prawidłowego nadzoru nad odbiorem ścieków oraz sprowadzenia, w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach oczyszczalni "Czajka", niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób i mienia w wielkich rozmiarach. Chodzi o niebezpieczeństwo w postaci zagrożenia epidemiologicznego i spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Śledztwo wszczęto na podstawie doniesień medialnych.

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie awarii rurociągu odprowadzającego ścieki do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie skierował również minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Ma ona ustalić powody uszkodzenia rurociągu, a także kto i z jakiego powodu zawinił. Polityk dodał, że wniosek jest związany z niedopełnieniem obowiązków przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Według ministra skutkuje ono znaczącym pogorszeniem stanu wód, Wisły.

Co ma zdecydowany wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzkie, a dodatkowo ma niszczący wpływ również na środowisko naturalne

- mówił Marek Gróbarczyk. Minister powiedział też, że w maju warszawski ratusz zapewniał jego resort, że instalacja doprowadzająca ścieki do oczyszczalni "Czajka" jest bezpieczna i może być wykorzystywana do realizacji odprowadzenia ścieków. Minister dodał, że władze stolicy utrudniały ministerstwu kontrolę instalacji.

W środę most pontonowy połączył oba brzegi Wisły. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie rurociągu ściekowego. Prace potrwają jeszcze kilka tygodni.

Zobacz wideo Krzysztof Śmiszek ocenia działania Rafała Trzaskowskiego
Więcej o: