Episkopat wyjaśnia treść dokumentu w kwestii LGBT+. Chodzi o "odzyskanie zdrowia seksualnego"

"Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+" odbiło się szerokim echem w przestrzeni publicznej. Głos w tej sprawie postanowił zabrać bp Józef Wróbel, według którego "przymuszanie przez biskupów osób LGBT+ do poddania się terapii jest nieporozumieniem".

W treści "Stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+" znalazły się między innymi informacje o poradniach służących pomocą osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową. Od momentu publikacji dokumentu 28 sierpnia swoje zdanie na jego temat przedstawia coraz więcej osób.

Dyskusja na temat dokumentu. "Odnosi się do osób, które szukają takiej pomocy"

Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych odniósł się do opinii na temat punktu 38, który mówi o "pomocy osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową". - Stanowisko biskupów jednoznacznie wskazuje na to, że wykluczają oni jakiekolwiek zniewalanie osób, w tym także przynależących do LGBT i głoszą obowiązek poszanowania ich godności osobowej, a także wykluczają jakiekolwiek akty przemocy - stwierdził.

Bp Wróbel dodał również, że "jest nieporozumieniem interpretacja nauczania biskupów, jakoby chcieli oni przymuszać te osoby do poddania się terapii". Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych uznał, że treść punktu 38 odnosi się do osób, które "szukają takiej pomocy i o nią proszą, gdyż doświadczają cierpienia z powodu ich skłonności, boleśnie przeżywają swoje rozdarcie i same nie są w stanie poradzić sobie ze sobą".

KEP: Dwa rodzaje pomocy

Biskup dodał ponadto, że dokument KEP przewiduje dwa rodzaje pomocy: poradnie o charakterze psychologicznym oraz o charakterze duchowym, które mają prowadzić do "przezwyciężenia skłonności lub przynajmniej duchowego wzmocnienia". Podkreślił, że taka pomoc jest możliwa, kiedy osoba LGBT "rzeczywiście jej pragnie" i "nie ma dotychczas doświadczeń seksualnych typu homoseksualnego". Duchowny zaznaczył, że pomoc ta ma na celu złagodzenie cierpienia duchowego.

Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych skomentował również decyzję ONZ, która "zakazała terapii osób LGBT i zakaz ten został wprowadzony w niektórych krajach", zauważył także, że "w praktyce takie stanowisko nie ma sensu, gdyż oznacza, że ONZ nakazuje kontrolować, kto i w jakim celu udaje się do psychologa lub kto chodzi do Kościoła, kto się spowiada i z czego się spowiada".

Zobacz wideo "Stop bzdurom" - okrzyki na Krakowskim Przedmieściu
Więcej o: