Zakończyło się Zebranie Plenarne KEP. Biskupi o "dramacie wykorzystywania seksualnego"

Nauczanie religii w szkole, odpowiedź na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych, stanowisko w kwestii LGBT+ oraz zachęta do powrotu wiernych do kościołów to główne kwestie poruszane przez biskupów na Jasnej Górze. Zakończyło się tam 386. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

Biskupi zachęcają, by "w sytuacji normalizującego się życia społecznego- przy zachowaniu wszystkich norm sanitarnych - odbudowywać wspólnoty parafialne gromadzące się wokół ołtarza na niedzielnej Mszy Świętej". Podziękowali też wszystkim, którzy w okresie izolacji organizowali transmisje nabożeństw i modlitwy w środkach społecznego przekazu, w tym w mediach społecznościowych.

Biskupi wyrazili wdzięczność pracownikom służby zdrowia, którzy z narażeniem życia pomagają zagrożonym przez COVID-19. Jak napisali, „konsekwentnie popierają także prace nad szczepionkami chroniącymi przed koronawirusem, które ze względu na stosowaną biotechnologię nie budzą zastrzeżeń etycznych, a zwłaszcza nie bazują na materiale biologicznym pochodzącym z aborcji".

Zobacz wideo Czy Polska jest świeckim państwem? Postanowiliśmy zapytać. Odpowiedzi były bardzo zbliżone

Zebranie Plenarne KEP. O pedofilii i religii w szkole

Podczas obrad biskupi analizowali działania Kościoła w Polsce, które były podejmowane w odpowiedzi na "dramat wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych".

„Odpowiedź ta jest możliwa tylko na drodze uczciwego i konsekwentnego rozliczenia każdego rzeczywiście popełnionego przestępstwa oraz pomocy ofiarom, jak również wyjaśnienia zaniedbań" - napisali w komunikacie. Poinformowali też m.in. o działaniach Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski w pierwszych miesiącach istnienia.

W kolejnym punkcie komunikatu biskupi wyrazili „zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich form agresji i przemocy w przestrzeni publicznej i ekonomicznej", jak również zaniepokojenie coraz częstszymi przypadkami profanacji miejsc kultu i symboli religijnych. Zaapelowali, aby niezależnie od światopoglądu, uszanować uczucia religijne osób wierzących.

Biskupi przyjęli "Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+". "Dokument podkreśla konieczność odnoszenia się z szacunkiem do osób identyfikujących się z LGBT+. Jednocześnie sprzeciwia się dążeniom do zdominowania życia społecznego przez te środowiska, zwłaszcza przez chęć zrównania związków jednopłciowych z małżeństwami i przyznanie im prawa do adopcji dzieci".

W związku z 30. rocznicą powrotu nauczania religii do szkoły, jednym z tematów obrad Konferencji Episkopatu był stan jej nauczania, programu oraz właściwego przygotowania i formacji katechetów. Biskupi zwrócili uwagę m.in. na wzajemną komplementarność nauczania religii w szkole i katechezy wspólnotowej w parafii.

W komunikacie po obradach biskupi wyrażają też wdzięczność misjonarzom i misjonarkom za pozostanie w czasie pandemii na placówkach misyjnych. W 40. rocznicę wydarzeń sierpnia 1980 roku z wdzięcznością wspominają ruch społeczny Solidarność.

Na zakończenie komunikatu biskupi dziękują rodzicom, katechetom i nauczycielom oraz życzą wszystkim uczniom owocnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego.

Biskupi, odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, obejmują modlitwą Białorusinów, "prosząc Boga o dar jedności i pokoju". 

***

W poniedziałek 31 sierpnia już po godz. 7:00 rano czekamy na Was w Poranku "Szkoła w czasie pandemii" na Gazeta.pl. Wraz z dziennikarzami radia TOK FM i redakcji Wyborcza.pl będziemy rozmawiać m.in. z ekspertami, nauczycielami i dyrektorami szkół o tym, czy Polska jest odpowiednio przygotowana na powrót uczniów do placówek od 1 września.

Więcej o: