MSWiA przygotowało rozporządzenie w sprawie ochrony czasowej dla Białorusinów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia, na mocy którego zostanie wprowadzona ochrona czasowa dla Białorusinów przyjeżdżających do Polski.

Dokument ten określa zasady finansowania ochrony czasowej, limit cudzoziemców, którzy mogą z niej skorzystać, okres trwania pomocy oraz warunki zakończenia jej udzielania.

Polska udzieli Białorusinom ochrony czasowej i ułatwi starania o wizę dla studentów

MSWiA oszacowało, że miesięczny koszt utrzymania jednego cudzoziemca to 2 727,50 zł, a roczny koszt to 32 730 zł. Projekt zakłada, że prezes Urzędu do spraw Cudzoziemców zapewni Białorusinom objętym ochroną czasową zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną. Wersja rozporządzenia dostępna na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji nie określa jednak limitu osób, które mogą skorzystać z ochrony czasowej ani czasu trwania takiej formy pomocy. 

Zobacz wideo Brutalne starcia białoruskiej policji z protestującymi. Trwają strajki mieszkańców po sfałszowanych wyborach prezydenckich

Rozporządzenie ma także ułatwić białoruskim studentom i naukowcom uzyskanie zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Jeśli projekt ten wejdzie w życie, obywatele Białorusi nie będą musieli wykazywać wysokości środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania, co ułatwi uzyskanie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu studiowania czy prowadzenia badań naukowych.

Projekt rozporządzenia przygotowany przez MSWiA zakłada, że nowe regulacje wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. "Z uwagi na sytuację panującą na Białorusi konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie projektowanych regulacji" - czytamy w uzasadnieniu. 

Protesty na Białorusi. Za naszą wschodnią granicą łamane są prawa człowieka

9 sierpnia zakończyły się wybory prezydenckie na Białorusi. Centralna Komisja Wyborcza Białorusi ogłosiła, że wygrał je urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka, który sprawuje władzę od 26 lat. Białorusini zaczęli protestować, jednak pokojowe manifestacje były brutalnie rozpędzane. Tysiące ludzi zostało aresztowanych, było wielu rannych. Z Białorusi dochodzą także doniesienia o tajemniczych zgonach osób, które nie zgadzały się z oficjalnymi wynikami wyborów. Wiele organizacji pozarządowych jest zgodnych co do tego, że za naszą wschodnią granicą dochodzi do łamania praw człowieka.  

Więcej o: