Dariusz Piontkowski: Planujemy powrót uczniów do szkół od września. Będą trzy modele nauczania

Minister edukacji narodowej zapowiedział, że uczniowie wrócą do szkół. Zajęcia stacjonarne mają odbywać się od początku września. MEN opracował zestaw zasad, które będą obowiązywać uczniów, nauczycieli i pracowników szkół.

O godzinie 13 odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. Polityk zapowiedział, że rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 1 września, a według założeń rządu podstawowym modelem nauczania będzie edukacja stacjonarna. 

- Aby to było możliwe, przygotowaliśmy we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia wytyczne, jak zorganizować pracę, aby uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły czuli się bezpiecznie - mówił minister edukacji narodowej, pokazując kilkustronicowy dokument.

Minister edukacji: Opracowane przez nas zasady nie są rewolucją

Dariusz Piontkowski stwierdził, że opracowane przez MEN, MZ i GIS wytyczne "nie są żadną rewolucją", a znaczna część z nich to zasady, które obowiązywały w ubiegłym roku szkolnym. Dokument ma zostać opublikowany na stronie internetowej resortu edukacji i przesłany do wszystkich szkół w kraju, aby każdy nauczyciel, rodzic i uczeń mógł się z nimi zapoznać.

Ze słów ministra edukacji wynika, że uczniowie nie będą mieli obowiązku zasłaniania ust i nosa. W szkołach mają jednak obowiązywać zasady higieny osobistej, w tym dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku. Dariusz Piontkowski zaznaczył, że do szkoły powinny chodzić tylko osoby zdrowe. Uczniowie powinni także ograniczyć liczbę przynoszonych ze sobą przedmiotów. MEN nie rekomenduje ograniczenia liczebności klas. 

Szef resortu edukacji zaznaczył, że trwają konsultacje na temat powrotu uczniów do szkół, które działają przy zakładach opieki zdrowotnej, ponieważ dzieci tam uczęszczające są w grupie podwyższonego ryzyka. Rozporządzenia dotyczące tej kwestii mają zostać opublikowane w ciągu kilku najbliższych dni.

Rok szkolny 2020/2021. Trzy modele nauczania w szkołach

Dariusz Piontkowski mówił o trzech modelach funkcjonowania szkół w roku szkolnym 2020/2021. Model A. to model docelowy, zakładający, że uczniowie będą uczyć się stacjonarnie. Model B. może zostać wprowadzony, jeśli w jakimś regionie zagrożenie będzie większe niż w innych regionach. Wówczas dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego będzie mógł wprowadzić model mieszany. W sytuacjach nadzwyczajnych może zostać wprowadzony model C. Oznacza on całkowite przejście na model nauczania zdalnego. Szczegóły dotyczące modeli A, B i C mają zostać ustalone przez Głównego Inspektora Sanitarnego i opublikowane w ciągu najbliższych kilku dni.

Więcej o: