Sejm wybrał przewodniczącego komisji ds. pedofilii. To były szef Centrum Bioetyki Ordo Iuris

Sejm wybrał przewodniczącego komisji do spraw pedofilii. Został nim rekomendowany przez Prezydium Sejmu Błażej Kmieciak. Na członka państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 powołał go Rzecznik Praw Dziecka.

Wcześniej wszyscy członkowie komisji złożyli ślubowanie przed Sejmem. Do zadań komisji będzie należało między innymi wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, a także o przypadkach niezawiadomienia właściwego organu o podejrzeniu przestępstwa pedofilii. Komisja będzie też identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych.

"Błażej Kmieciak z ultrakonserwatywnej fundamentalistycznej organizacji chrześcijańskiej Ordo Iuris, nominowany do komisji przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, właśnie został wybrany przewodniczącym komisji ds. pedofilii. Ta komisja to farsa za duże pieniądze i kpina z ofiar pedofilii" - napisała na Twitterze posłanka Lewicy, Katarzyna Kotula. Kmieciak był w Ordo Iuris dyrektorem Centrum Bioetyki. Z instytutem przestał współpracować w 2019 roku.

Sejmowa komisja ds. pedofilii

Komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Składa się z siedmiu członków - trzech powoływanych przez Sejm, jednego przez Senat oraz po jednym wskazywanym przez prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka.

Zobacz wideo Czy Biedroń podałby rękę Polańskiemu?

Prezydent Andrzej Duda powołał Justynę Kotowską z Instytutu Psychiatrii i Neurologii Kliniki Psychiatrii Sądowej, premier Mateusz Morawiecki - Elżbietę Malicką, a Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak - doktora habilitowanego Błażeja Kmieciaka. Na początku lipca Senat wybrał do komisji Agnieszkę Rękas. Sejm w połowie lipca powołał Barbarę Chrobak, Hannę Elżanowską i Andrzeja Nowarskiego.

Więcej o: