14 sędziów z postępowaniami dyscyplinarnymi za "zatajenie" ich członkostwa w stowarzyszeniu

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych wszczął postępowanie przeciwko 14 sędziom. Zgodnie z komunikatem zastępcy rzecznika osoby te miały zataić swoje członkostwo w stowarzyszeniu Forum Współpracy Sędziów.

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego, sędzia Przemysław Radzik wydał komunikat w sprawie rozpoczęcia postępowań dyscyplinarnych przeciwko 14 sędziom. Dotyczy to pięciu sędziów sądów apelacyjnych, pięciu sędziów sądów okręgowych i czterech sędziów sądów rejonowych.

Wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziom za ich przynależność do stowarzyszenia

Powodem wszczęcia postępowań wobec sędziów ma być "uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinień polegających na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa". Według zastępcy rzecznika osoby te zataiły w pisemnych oświadczeniach przynależność do Forum Współpracy Sędziów i stałego prezydium tego stowarzyszenia. Zgodnie z uzasadnieniem obowiązek informowania o przynależności sędziów czy prokuratorów do stowarzyszeń nałożony został w nowelizacji ustawy o ustroju sędziów i Sądzie Najwyższym, która obowiązuje od 14 lutego 2020 roku.

Dalej w komunikacie zastępca rzecznika dyscypliny wymienia, że "obwinieni" sędziowie dopuścili się również uchybienia godności urzędu "poprzez nierespektowanie ustawowych obowiązków postępowania w zgodzie ze ślubowaniem sędziowskim". Dotyczy to kwestii obowiązku stania na straży prawa oraz kierowania się zasadami uczciwości w pracy i poza nią. Według Przemysława Radzika takie zachowania naruszają zasady etyki zawodowej sędziów.

Zobacz wideo Po co PiS-owi wojna o sądy? Gdula: chcieliby już nie mówić o sądach, ale muszą

Forum Współpracy Sędziów jest platformą współpracy, która ma zapewniać komunikację między sędziami różnych sądów w Polsce. FWS zostało utworzone na podstawie uchwał przyjętych przez przedstawicieli Sędziów Okręgów oraz Sędziów Sądów Apelacyjnych. Forum miało być też odpowiedzią na nowelizację ustawy o KRS z 8 grudnia 2017 roku.

FWS wielokrotnie udostępniała stanowiska odnoszące się do problemów sądownictwa, w których wskazywane były m.in. zagrożenia dla niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. W prezydium Forum zasiada 15 sędziów wybranych w głosowaniu tajnym. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie przewodniczącym organizacji jest sędzia Bartłomiej Starosta, a wiceprzewodniczącymi sędzia Agnieszka Niklas-Bibik i sędzia Waldemar Żurek.

Więcej o: