Nie żyje prof. Franciszek Ziejka. O jego śmierci poinformował Uniwersytet Jagielloński

Zmarł prof. Franciszek Ziejka - poinformował na swojej stronie internetowej Uniwersytet Jagielloński. Ziejka był rektorem UJ w latach 1999-2005. Polski historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, w latach 1999-2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego odszedł w niedzielę. W październiku skończyłby 80 lat.

O śmierci prof. Franciszka Ziejki poinformował Uniwersytet Jagielloński w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej. Polski historyk literatury był rektorem UJ w latach 1999-2005. Jak pisze Interia, profesor zmarł "po długiej i wyczerpującej chorobie". 1 października miał odebrać "Laur Jagielloński" za wybitne naukowe dokonane w ostatnich pięciu latach.

Nie żyje prof. Franciszek Ziejka. Były rektor UJ i wybitny polski historyk literatury

Jak czytamy w komunikacie UJ, prof. Franciszek Ziejka "przez wiele lat kierował w Instytucie Polonistyki UJ Katedrą Literatury Polskiej XIX wieku. W latach 1990-1993 był dziekanem Wydziału Filologicznego UJ, następnie przez dwie kadencje prorektorem UJ, a w latach 1999-2005 sprawował funkcję rektora UJ. Przez sześć lat przewodniczył Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, a przez trzy lata był przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Był członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. Przewodniczył Radzie Muzeum Narodowego w Krakowie, był członkiem m.in. Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Rady Muzeum 'Zamek Królewski na Wawelu'. [...] Był członkiem Komisji ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk oraz Kapituły Nagród Premiera Rządu RP".

Profesor Ziejka przez ponad siedem lat wykładał za granicą, m.in. na uniwersytetach w Aix-en-Provence, w Paryżu oraz na Uniwersytecie Narodowym w Lizbonie, gdzie założył pierwszy w dziejach Portugalii lektorat języka i kultury polskiej. Godność doktora honoris causa nadało mu pięć uniwersytetów polskich. Otrzymał ponadto liczne odznaczenia polskie i zagraniczne, m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Gloria Artis, Wielki Złoty Krzyż za Zasługi na Rzecz Republiki Austrii, Palmes Academiques, Ordre National du Mérite, Legia Honorowa (Chevalier), Krzyż Mauthausen Pro meritis, Grande Oficial da Ordem do Mérito (Portugalia), Wielki Krzyż Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Więcej o: