Bodnar domaga się zablokowania przepisów dot. oświadczeń sędziów. Sprawa trafia teraz do WSA

Rzecznik Praw Obywatelskiej Adam Bodnar zaskarżył do sądu administracyjnego decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka, który odmówił zablokowania części przepisów z tzw. ustawy kagańcowej. Chodziło konkretnie o te przepisy, które nakazywały sędziom i prokuratorom składanie jawnych oświadczeń dotyczących m.in. członkostwa w stowarzyszeniach.

W marcu 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka z wnioskiem o zablokowanie przepisów tzw. ustawy kagańcowej z 20 grudnia 2019 r. Chodziło konkretnie o obowiązek składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o przynależności do zrzeszeń i stowarzyszeń.

Bodnar argumentował m.in., że ten obowiązek może ograniczać działania sędziów i prokuratorów w korzystaniu z wolności zrzeszania się, a także przyczynić się do ujawnienia ich światopoglądów i przekonań.

Adam Bodnar wskazywał, że ustawa z 20 grudnia 2019 r.  jest środkiem powszechnej lustracji aktywności publicznej sędziów i prokuratorów. Chroniąc swą prywatność, mogą oni bowiem zdecydować się na ograniczenie bądź wręcz zaprzestanie swoich dotychczasowych działań społecznych i obywatelskich. (...) Z prawa do zablokowania przetwarzania danych osobowych przez wydanie decyzji o środku zabezpieczającym PUODO skorzystał m.in. w sprawie list poparcia dla kandydatów do  KRS, czasowo zawieszając możliwość ich opublikowania. Zdaniem RPO skorzystanie z tego środka byłoby tym bardziej uzasadnione w tej sprawie

- czytamy w komunikacie RPO.

Zobacz wideo Czy Trzaskowski otrzyma poparcie całej opozycji, jeśli dostanie się do drugiej tury?

RPO zaskarża decyzję PUODO do WSA

Prezes UODO odrzucił jednak wniosek Adama Bodnara. Według Jana Nowaka nie doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył więc decyzję PUODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W skardze zarzucił, że przepisy naruszają Konstytucję RP, Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Europejską Konwencję Praw Człowieka m.in. poprzez "nieuzasadnione i nieproporcjonalne ograniczenie swobody w korzystaniu przez sędziów i prokuratorów z wolności sumienia i religii" i " zobowiązanie do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania".

Więcej o: