Wójt niczym abp. Jędraszewski. Pisze o "tęczowej zarazie", która ma na celu "wprowadzenie wszelkiego zła"

Instytucjami unijnymi kierują masoni, a "ideologia LGBT" powoduje, że świat jest opętany przez szatana, erotyzm i seks. To tylko niektóre z tez wójta Tuszowa, które wyraził w piśmie do rzecznika praw obywatelskich.

Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO opublikowała pismo, jakie trafiło do Adama Bodnara od wójta gminy Tuszów Narodowy (woj. podkarpackie).

Andrzej Głaz, wspomniany wójt, swoimi słowami na temat LGBT sprawił, że Błaszczak-Banasiak pismo zapowiedziała słowami:

Dedykuję wszystkim, którzy w ostatnich dniach utrzymywali, że Polska to otwarty i tolerancyjny kraj, w którym nikt nie dyskryminuje gejów. Być może, ale nie w Tuszowie (notabene) Narodowym.

Błaszczak-Banasiak pozaznaczała zresztą co bardziej skandaliczne fragmenty pisma.

"Tęczowa zaraza", "prawo Boże nad prawem człowieka". Wójt do RPO

Pismo wójta Głaza jest odpowiedzią na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie tzw. uchwał anty-LGBT. Wójt Tuszowa nie zamierza się wycofywać ze stanowiska o "Przeciwdziałaniu ideologii LGBT".

Jak argumentuje, to oznaczałoby "opowiedzenie się po stronie tęczowej zarazy, jaką jest wspomniana diaboliczna ideologia i wyrażenie zgody na demoralizację młodego pokolenia począwszy od przedszkola". Stwierdzenie "tęczowa zaraza" było używane w przeszłości przez abp. Marka Jędraszewskiego.

Dalej wójt Głaz dowodzi, że każdego człowieka w pierwszej kolejności obowiązuje "prawo Boże ustanowione dla wszystkich pokoleń całej ludzkości, które jest ponad prawem stanowionym przez człowieka".

LGBT według wójta Tuszowa. "Świat opętany przez szatana, erotyzm i seks"

Później samorządowiec przypomina dewizy "Bóg, Honor i Ojczyzna" oraz "Dobro, Piękno, Prawda" Alberta Einsteina. Po czym zaczyna własny wywód na temat tego, czym jest w "rzeczywistości" LGBT:

Co natomiast jest ideałem ideologii LGBT, to dobrze wiemy. Dewizą jej jest wolność, robienie wszystkiego, co tylko wydaje się przyjemne, a co w oczach przygniatającej większości narodu jest wstrętne i obrzydliwe. Za swój cel postawiła sobie wprowadzenie wszelkiego zła. (...). Obecny świat znajdujący się pod wpływem ideologii LGBT został opętany przez szatana, erotyzm i seks. Patrząc na to, co obecnie się dzieje, można przypuszczać, że dzisiejszą ludzkość spotka większa kara od tej, jaka spotkała Sodomę i Gomorę, które zostały spopielone.

Wójt na tym nie poprzestaje, ponieważ twierdzi, że instytucje unijne są teraz "pod wpływem masonów, którzy dążą do zastąpienia cywilizacji chrześcijańskiej cywilizacją bez Boga". Na koniec rzuca:

Człowiek, który odrzucił Boga, może innych obdarowywać tylko własną głupotą i złem piekła, co widać na przykładzie ideologii LGBT (...).

Więcej o: