Gdynia. Akcja unieszkodliwienia miny z czasów II wojny światowej. Strefy bezpieczeństwa dla mieszkańców

Urząd Morski w Gdyni poinformował o planowej operacji unieszkodliwienia niemieckiej miny pochodzącej z czasów II wojny światowej. W rejonie portu wyznaczone zostały specjalne strefy bezpieczeństwa, ograniczenia w żegludze oraz zakaz kąpieli.

Marynarka Wojenna potwierdziła, że operacja podjęcia, przeholowania i neutralizacji niemieckiej miny odbędzie się we wtorek 16 czerwca. Akcja potrwa od godziny 08:00 do około godziny 15:00.

Operacja wydobycia miny morskiej w Gdyni. Wyznaczono strefy bezpieczeństwa

Urząd Morski w Gdyni, Urząd Miasta oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia dla mieszkańców i turystów przebywających w tym regionie. "Mając na uwadze moc ładunku wybuchowego znajdującego się w minie, wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 10750 m, licząc od punktu niszczenia miny" - napisano w komunikacie.

Strefy bezpieczeństwa i zagrożenia wyznaczone przez Marynarkę Wojenną podzielono na:

  • strefę zagrożenia dla ludzi zanurzonych w wodzie: 10 730 m - obejmując całą długość brzegu morskiego na terenie Gdyni. W tej strefie obowiązuje całkowity zakaz kąpieli.
  • strefę rażenia odłamkami w wypadku niekontrolowanego wybuchu miny: 500 m - dla ludzi znajdujących się w terenie otwartym. Strefa obejmuje: Plażę Śródmieście, Basen Żeglarski, część terenu przyległego do al. Jana Pawła II (rejon Uniwersytetu Morskiego i Akwarium Gdyńskiego). W tej strefie obowiązuje zakaz przemieszczania się.

Strefy Bezpieczeństwa wydzielone w Gdyni 16 czerwca 2020 roku, na czas wydobycia miny morskiej.Strefy Bezpieczeństwa wydzielone w Gdyni 16 czerwca 2020 roku, na czas wydobycia miny morskiej. fot. Urząd Miasta Gdynia

Podczas prowadzenia operacji obowiązują dodatkowe zakazy związane z przebywaniem i przemieszczaniem się w konkretnych rejonach miasta. Dla bezpieczeństwa mieszkańców wprowadzono:

  • zakaz opuszczania budynków znajdujących się w strefie rażenia odłamkami budynkach oraz podchodzenia do okien,
  • zakaz wychodzenia w morze jachtów, a także przebywania osób na jednostkach zacumowanych w gdyńskiej marinie.

Niemiecka mina GC zalega między wejściem południowym do Portu Gdynia a Basenem Żeglarskim. Jest to niekontaktowa mina morska z okresu II wojny światowej o długości korpusu ok. 180 cm i średnicy 66 cm. Całkowita masa ładunku to 987 kg. Według specjalistów z Marynarki Wojennej mina ta posiada materiał wybuchowy o sile, która odpowiada mniej więcej tonie trotylu.

Zobacz wideo Widowiskowe testy Ślązaka. Wygląda imponująco, ale kryje wiele problemów

Operacja przeprowadzona zostanie przez Grupę Nurków Minerów 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Mina została zlokalizowana w marcu 2020 roku przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni podczas wykonywania kontrolnych pomiarów hydrograficznych.

Więcej o: