Koronawirus w Polsce. GIS podał wytyczne dotyczące pielgrzymek. Jakich zasad przestrzegać?

Organizatorzy pielgrzymek w Polsce muszą przestrzegać wytycznych przygotowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego na czas epidemii koronawirusa. Celem wprowadzenia procedur jest minimalizowanie potencjalnego ryzyka zakażenia. Jakie zasady obowiązywać będą podczas pielgrzymek?
Zobacz wideo Między Donaldem Trumpem a Chinami. Jak WHO znalazła się w centrum globalnego sporu

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowane zostały na stronie Episkopatu Polski. GIS nakłada na organizatorów pielgrzymek obowiązek zapewnienia zabezpieczenia sanitarno-higienicznego i konieczność podporządkowania się decyzjom i zaleceniom sanepidu. Jakie dokładnie wytyczne znalazły się w komunikacie GIS?

Wytyczne GIS dla pielgrzymek

Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia obejmujące procedury zapobiegawcze, ograniczające rozprzestrzenianie wirusa oraz działania w przypadku wykrycia zakażenia u pątnika. Jakie zalecenia obejmują?

  • W pielgrzymce udział brać mogą jedynie osoby zdrowe, które nie mają jakichkolwiek objawów choroby.
  • Pielgrzymi muszą stosować się do zaleceń częstego mycia rąk wodą z mydłem i dezynfekcji osuszonych dłoni, unikania dotykania dłońmi okolic twarzy oraz zachowania dystansu pomiędzy innymi w rekomendowanej odległości dwóch metrów.
  • Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej - maseczki, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni. Jeśli środków tych zabranie w trakcie pielgrzymki, to organizator jest zobowiązany zapewnić je wszystkim uczestnikom.
  • Zalecono zapewnienie noclegów w namiotach lub pokojach jednoosobowych. W większych namiotach i pokojach wieloosobowych przebywać mogą wspólnie jedynie rodziny.
  • Organizatorzy pielgrzymek mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki zakwaterowania z dostępem do toalet i umywalni, wody, mydła, środków czystości i papieru higienicznego.
  • Każdemu z pielgrzymów, przynajmniej raz dziennie, powinna być mierzona temperatura. Temperatura powyżej 37 stopni Celsjusza kwalifikuje osobę do odsunięcia z pielgrzymki.
  • Posiłki powinny być dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby można było rozdzielić dania w poszczególnych grupach. Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza lub wyparzane. Zalecane jest, by pątnicy mieli swoje naczynia i sztućce.
  • GIS rekomenduje też założenie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym.
  • W przypadku wystąpienia u pielgrzyma niepokojących objawów, musi on zostać odizolowany od innych osób i przewieziony transportem indywidualnym lub medycznym do najbliższego oddziału zakaźnego. Należy też powiadomić powiatową stację sanepidu, która wyda kolejne instrukcje - nawet te dotyczące odwołania pielgrzymki.
  • Jeśli zakażenie zostanie potwierdzone to wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej. Trać ona będzie około 14 dni. 
Więcej o: