KE reaguje na strefy wolne od LGBT. Jest list do marszałków województw, które przyjęły uchwały

Komisja Europejska wystosowała list do marszałków pięciu województw, w których przyjęto uchwały o tzw. strefach wolnych od LGBT. KE domaga się od samorządów wyjaśnień. Zwraca przy tym uwagę, że przyjęte deklaracje mogą naruszać unijne prawo, w tym Kartę Praw Podstawowych.

List Komisji Europejskiej zaadresowany jest marszałków województw lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego i podkarpackiego. To te samorządy przyjęły uchwały dotyczące tzw. stref wolnych od LGBT. 

KE w liście do marszałków zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach otrzymywała skargi dotyczące "przyjęcia przez niektóre lokalne władze dyskryminujących deklaracji, stanowisk i rezolucji skierowanych przeciwko osobom LGBT". KE przypomina, że działania wspierane przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne muszą być zgodne z unijnym prawem, w tym z art. 2 Traktatu o UE, który nakazuje poszanowanie mniejszości, a także Kartą Praw Podstawowych.

Komisja Europejska pisze do marszałków ws. "stref wolnych od LGBT"

KE podkreśla, że zgodnie z przepisami ma prawo podejmować odpowiednie kroki by przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na "płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną" podczas wdrażania programów z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 

Jak czytamy, przyjęcie uchwał, które "nazywają społeczność LGBT ideologią" podważa zdolność regionalnych instytucji do kierowania się zasadą niedyskryminacji podczas wdrażania programów wspieranych przez unijne pieniądze. KE zwraca uwagę na możliwość dyskryminowania przez samorządy, które przyjęły uchwały, osób o odmiennej orientacji seksualnej.

"Bezmyślność polityków odbije się na kieszeni samorządów"

"Tylko mocna i stanowcza reakcja Unii Europejskiej uchroni polskich obywateli przed dalszą dyskryminacją ze strony władz samorządowych. Potwierdzają się nasze obawy, że bezmyślność polityków odbije się na kieszeni samorządów. Cieszę się, że Unia wreszcie działa. Oby samorządowcy i rząd opanowali się zanim przez ich politykę ucierpią mieszkańcy" - komentuje w przesłanym Gazeta.pl oświadczeniu aktywista LGBT Bartosz Staszewski. 

- I to byłaby najgorsza wiadomość, gdyby z powodu nieprzemyślanych działań, wydaje się, że prowadzonych w toku kampanii wyborczej, jakikolwiek samorząd stracił unijne środki - podkreśla w rozmowie z oko.press Anna Błaszczak-Banasiak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

W grudniu 2019 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję dot. stref wolnych od LGBT. Europosłowie poprzez głosowanie wezwali KE  do potępienia wszelkich publicznych aktów dyskryminacji osób LGBT+, w szczególności rozwoju tak zwanych "stref wolnych od LGBT" w Polsce, a także do przypominania krajom członkowskim, że fundusze te nie mogą być wykorzystywane do celów dyskryminacyjnych. 

Więcej o: