Helsińska Fundacja Praw Człowieka o radiowej Trójce: Bezprecedensowy akt cenzury

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała komunikat, w którym pisze o zaniepokojeniu związanym z sytuacją w Programie Trzecim Polskiego Radia. Na stronie organizacji napisano między innymi o "bezprecedensowym akcie cenzury", jakim było unieważnienie listy przebojów, którą wygrała piosenka Kazika "Twój bój jest lepszy niż mój".

Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka obecne wydarzenia w Trójce Polskim Radiu są konsekwencją działań legislacyjnych, które zostały przyjęte w Sejmie w 2015 i 2016 roku. Organizacja podkreśla, że ustawy te były sprzeczne ze standardami międzynarodowymi.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka o pracy w Polskim Radiu: odsuwanie od programów, bezprawne zwolnienia, dyskryminacja i cenzura

"Fundacja wielokrotnie w swoich oświadczeniach podkreślała, że podporządkowanie mediów publicznych osobom blisko związanym z rządzącą większością i wybranym w drodze dyskrecjonalnych decyzji prowadzi do upolitycznienia mediów publicznych i obniżenia standardów pracy dziennikarzy" - czytamy w komunikacie. Poza HFPC podobne obawy przedstawili już Europejska Unia Nadawców, Sekretarz Generalny Rady Europy, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy czy Sprawozdawca ds. mediów w OBWE.

"Zdaniem HFPC działania ustawodawcy wpłynęły na znaczące obniżenie standardów jakości programów mediów publicznych. Zagrażają konstytucyjnej swobodzie wypowiedzi stanowiącej jeden z filarów demokratycznego społeczeństwa" - napisano dalej. Fundacja podaje też przykłady problemów, jakie obserwowane są w przypadku osób pracujących w Polskim Radiu. Jest to m.in.

  • regularne odsuwanie od programów prowadzonych na antenie,
  • bezprawne zwalnianie bez podania przyczyny czy uzasadnienia,
  • zwolnienia przeprowadzane są wbrew opinii związków zawodowych,
  • dziennikarze, którzy nie zgodzili się na podległość polityczną, są karani poprzez odsuwanie od anteny i zmniejszenie uposażenia,
  • dziennikarze, którzy pozostają na stanowiskach są dyskryminowani i mobbingowani po wyrażeniu sprzeciwu wobec polityki programowej czy sposobu zarządzania stacją.
Zobacz wideo Zimoch: W Trójce być może jest także sprawa mobbingu

"Należy przy tym zaznaczyć, że to dzięki pracy niezależnych i odważnych dziennikarzy Polskie Radio, w przeciwieństwie do Telewizji Publicznej, zachowało jeszcze margines niezależności od nacisków politycznych. Usunięcie utworu Kazika z listy przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia stanowi akt cenzury, której zabrania art. 54 Konstytucji oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka" - dodaje HFPC, odnosząc się do ostatniej sytuacji w Trójce. Członkowie Fundacji przypominają, że na władzach mediów publicznych spoczywa obowiązek zagwarantowania dziennikarzom możliwości wykonywania pracy bez nacisków, a rolą publicznych mediów jest prezentowanie różnych opinii i poglądów.  

Więcej o: