Otwarte szkoły i powrót dzieci do klas 1-3. Jak teraz będą wyglądały lekcje?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalne wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, do których od poniedziałku 25 maja będą mogli wrócić najmłodsi uczniowie. Jak mają wyglądać zajęcia w klasach 1-3?
Zobacz wideo Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

Od poniedziałku 25 maja wznowione zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. W tym czasie dzieci odbywające lekcje w szkołach, jak i te, które będą kontynuowały naukę zdalną, muszą realizować podstawę programową. Jak będą wyglądały zajęcia w szkołach dla najmłodszych uczniów?

Powrót dzieci do klas 1-3 szkół podstawowych - wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowych

Zgodnie z zapowiedziami MEN to dyrektor każdej szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz zakres prowadzonych zajęć. Mają być one uzależnione od warunków epidemicznych panujących na terenie danej gminy. Każda ze szkół musi jednak spełniać wytyczne Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

  • podczas zajęć w sali w jednej grupie może przebywać maksymalnie do 12 uczniów, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć tę liczbę do 14 dzieci,
  • na jedną osobę powinny przypadać co najmniej cztery metry kwadratowe danej przestrzeni,
  • w miarę możliwości do danej grupy powinni przypisani być ci sami nauczyciele,
  • dzieci będą siedziały pojedynczo w ławkach, odległość między tymi stanowiskami powinna wynosić minimum 1,5 metra. Podczas zajęć dzieci nie muszą nosić maseczki - muszą ją mieć jednak w drodze do i ze szkoły.
  • z sali, gdzie przebywają uczniowie, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować,
  • dzieci nie powinny wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi,
  • należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę w czasie przerw lub też w czasie zajęć,
  • na sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach sprzęt sportowy i podłoga muszą zostać umyte,
  • część zajęć może być prowadzona na świeżym powietrzu na terenie szkoły przy zachowaniu dystansu między uczniami,
  • rodzice odbierający lub przyprowadzający dziecko do szkoły mogą korzystać jedynie z wyznaczonej przestrzeni wspólnej, muszą zachować dystans wobec pracowników szkoły, innych uczniów i ich rodziców. Dodatkowo muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz mieć rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce przed wejściem na teren szkoły.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w szkołach zależnie od liczby dzieci, które przyjdą na zajęcia do szkół. Jeśli dzieci będzie za mało, prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego zauważa, że odpowiedzialność na zajęcia w szkołach przerzucona została na dyrektorów tych placówek. - Zajęcia dydaktyczne w takiej sytuacji w szkole będą iluzoryczne i obawiamy się, że mogą się skończyć tym, iż niektóre dzieci spędzą dzień na świetlicy, a następnie po powrocie do domu będą się włączały w zdalną edukację, którą miała reszta ich klasy - powiedział Sławomir Broniarz w TVN24.

Na chwilę obecną nie została podjęta decyzja na temat pozostałych uczniów i ich powrotu do szkół po 7 czerwca. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych ma być uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Więcej o: