Jest harmonogram egzaminów i rekrutacji. MEN podaje daty. "Wnioski będzie można składać zdalnie"

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało nowe infomacje na temat terminów rekrutacji w szkołach i nowych zasad przeprowadzania egzaminów. W związku z rygorem sanitarnym odbędą się one bez części ustnych. Wnioski o przyjęcia do szkół będzie można składać elektronicznie. - Duża część postępowania rekrutacyjnego może odbywać się w formie elektronicznej - powiedział Dariusz Piontkowski.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował na konferencji prasowej o obowiązujących w tym roku terminach rekrutacji. Podano również terminy egzaminów. Matury rozpoczną się 8 czerwca, egzamin ósmoklasisty 16 czerwca, a egzamin zawodowy 17 sierpnia. Odbędą się one bez części ustnej. Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego planowana jest na 8 września - również nie będzie części ustnej.

Rekrutacja do szkół w 2020 roku. MEN podał terminy

Wyniki egzaminów maturalnych będą dostępne znacznie później niż zazwyczaj - mają zostać ogłoszone do 11 sierpnia. - Duża część postępowania rekrutacyjnego może odbywać się w formie elektronicznej. Wnioski o przyjęcie do szkół i dokumenty będzie można składać zdalnie - zaznaczył Piontkowski.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie przedstawiał się następująco:

  • Od 15 czerwca do 10 lipca będzie można składać do szkół dokumenty z wnioskiem o przyjęcie.
  • 23 czerwca - 7 lipca - odbędą się sprawdziany uzdolnień kierunkowych,
  • 26 czerwca - 10 lipca - to termin, w którym będzie trzeba dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  • 12 sierpnia zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 13-18 sierpnia - to termin, w którym należało będzie potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły.
  • 19 sierpnia - ogłoszone zostaną ostateczne listy kandydatów.

Jak będą wyglądały egzaminy pisemne? Na teren szkoły uczniowie będą mogli wejść wyłącznie z zakrytą twarzą. Centralna Komisja Rekrutacyjna wydała już wytyczne w tej sprawie.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego

- podkreślono.

Więcej o: