Są wytyczne dla szkół w sprawie przeprowadzenia egzaminów. Nowe zasady

Centralna Komisja Edukacyjna opublikowała wytyczne dla szkół dotyczące organizowania egzaminów w czasie pandemii koronawirusa. Specjalne środki bezpieczeństwa obejmą nie tylko zdających, ale i nauczycieli oraz egzaminatorów.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski ogłosił pod koniec kwietnia, że z powodu pandemii koronawirusa egzamin ósmoklasisty zostanie przesunięty i odbędzie się w dniach 16-18 czerwca. Kilka dni wcześniej - 8 czerwca - ruszą matury. Sesja maturalna potrwa do 29 czerwca. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne maturzyści nie będą w tym roku zdawać egzaminów ustnych. W piątek na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej pojawiły się wytyczne dotyczące organizowania egzaminów.

Zobacz wideo Jak polska tarcza antykryzysowa wypada na tle Europy? Komentuje prof. Javorcik

Szczególne środki bezpieczeństwa

- Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego - zapisano w wytycznych.

Zdający może być zobowiązany by odsłonić twarz w celu zweryfikowania jego tożsamości. Musi wtedy zachować 1,5 metrowy odstęp między egzaminatorem. Taka odległość musi być też zachowana między zdającymi oraz członkami komisji.

Zdający będą musieli zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu zaś znów muszą skorzystać z maseczki, jeśli: podejdzie do nich nauczyciel, egzaminator oraz w momencie wyjścia do toalety. Nie tylko zdający są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. - Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu - dodano.

W wytycznych wskazano także, że w każdej szkole znajdować będą się płyny dezynfekujące. Przy wejściu do szkoły każda osoba będzie musiała z nich skorzystać. Sale egzaminacyjne mają być wietrzone co godzinę. - Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu - wskazano.

Co z osobami podejrzanymi o zakażenie?

Dokument zawiera także wytyczne, co w przypadku, gdy istnieje podejrzenie zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego. - Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób - wskazano.

Pełną treść dokumentu znajdziecie tutaj

Przeczytaj też:

W Gazeta.pl chcemy być dla Was pierwszym źródłem sprawdzonych informacji, ale też wsparciem i inspiracją w tych trudnych czasach. *PRZECZYTAJ NASZĄ DEKLARACJĘ *i weź udział w badaniu >>

Więcej o: