"Zabawa w chowanego" braci Sekielskich. Kim jest biskup Edward Janiak?

Kim jest biskup Edward Janiak, jeden z bohaterów filmu "Zabawa w chowanego" braci Sekielskich? Duchowny ten ma doktorat z teologii moralnej. Jest też honorowym obywatelem miasta i gminy Malczyce (woj. dolnośląskie).

O godzinie 10 w sobotę 16 maja miała miejsce premiera filmu braci Sekielskich pt. "Zabawa w chowanego". Film ten jest drugim dokumentem rodzeństwa, który porusza temat pedofilii w polskim Kościele katolickim. Jednym z jego bohaterów jest biskup Edward Janiak, który jak napisała "Wyborcza", "bagatelizował przestępstwa swoich dwóch podwładnych". Przykładowo, jeden z księży, który po raz pierwszy został zatrzymany przez policję w 2005 roku, gdy proponował nieletnim chłopcom pieniądze za stosunek oralny, zamiast kary został przez kurię urlopowany, a potem przeniesiony na teren innej diecezji - bydgoskiej - podaje dziennik, opisując sprawę.

Zobacz wideo Sekielski: Najmłodszą ofiarę z filmu skrzywdzono 20 lat temu

Biskup Edward Janiak. Był dyrektorem wrocławskiej Caritas, wykładał teologię moralną

Edward Janiak urodził się w 1952 roku w Malczycach na Dolnym Śląsku. W 1973 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, w którym sześć lat później zdobył tytuł magistra. W tym samym okresie Janiak zdobywał formację kapłańską w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Został wyświęcony 19 maja 1979 roku w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, po czym kontynuował naukę. W 1983 roku uzyskał licencjat z teologii moralnej, trzy lata później  ukończył doktorat na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. 

W latach 1979-1983 ks. Edward Janiak pracował jako wikariusz w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy, a od 1986 do 1987 był proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Po powrocie do kraju został pracownikiem Archiwum Archidiecezjalnego, pracował też jako sekretarz kardynała Henryka Gulbinowicza. Od 1988 pełnił funkcję wicedyrektora Referatu ds. Dobroczynności w kurii metropolitalnej, a w latach 1989-1996 dyrektora nowo powstałej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

W 1987 został adiunktem w Katedrze Teologii Moralnej Ogólnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i wykładowcą Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Wykładał tam m.in. teologię moralną. W latach 1989-1992 pełnił funkcję dyrektora administracyjnego Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego.

 

Kim jest biskup Edward Janiak? Został biskupem dzięki Janowi Pawłowi II

26 października 1996 Jan Paweł II ogłosił, że ks. Edward Janiak jest kandydatem na biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. 30 listopada tego samego roku Janiak objął tę funkcję i został wyświęcony na biskupa. 1 lipca 2012 papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezjalnym diecezji kaliskiej. Uroczyste przejęcie przez niego władzy biskupiej miało miejsce 12 września 2012 w kościele św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu. Niecały rok wcześniej został członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Na to stanowisko również mianował go Benedykt XVI. 

Biskup Edward Janiak jest honorowym obywatelem Malczyc i gminy Malczyce. W 2015  roku został przyjęty do konfraterni zakonu paulinów.

Więcej o: