Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Abp Gądecki dokonał aktu zawierzenia Polski

Dziś obchodzone jest Narodowe Święto Trzeciego Maja. Przypada ono w rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni w 1791 roku Konstytucji 3 maja, będącej pierwszą w Europie konstytucją.
Zobacz wideo

Uchwalona 229 lat temu pierwsza polska ustawa zasadnicza zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną. Ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi. Dokument regulował zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Konstytucja 3 maja: trójpodział władzy, zniesiono zasadę liberum veto

Konstytucja z 3 maja wprowadzała trójpodział władzy na: ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą. Wprowadził tron dziedziczny, likwidując wolną elekcją. Zniósł zasadę liberum veto, ustanawiając głosowanie większościowe. Co 25 lat miał obradować Sejm nadzwyczajny i pracować nad poprawą konstytucji. Konstytucja gwarantowała tolerancję religijną. Zgodnie z jego zapisami, utrzymano poddaństwo chłopów wobec szlachty, jednak zostali oni wzięci pod ochronę państwa. Przyjęcie włościan "pod opiekę prawa i rządu krajowego" gwarantowały umowy zawarte przez nich z właścicielami ziemi.

Gratulacje od sekretarz stanu USA

Z okazji święta Konstytucji 3 maja życzenia Polakom złożył sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że Polska i Stany Zjednoczone jeszcze bardziej zacieśnią partnerstwo. "W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki składam narodowi polskiemu gratulacje z okazji Dnia Konstytucji" - napisał w oświadczeniu Mike Pompeo.

Akt zawierzenia Polski

W sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze arcybiskup Stanisław Gądecki zawierzy naszą ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Aktu zwierzenia przewodniczący Episkopatu Polski dokonał podczas uroczystej sumy sprawowanej o godzinie 11.

Na niezwykłą rangę tego wydarzenia zwrócił uwagę rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. - Podobnie jak w wielu trudnych chwilach dotykających naszą Ojczyznę w przeszłości, tak i teraz chcemy zawierzyć Polskę Matce Bożej w narodowym sanktuarium na Jasnej Górze - powiedział rzecznik episkopatu. Zauważył przy tym, że "ten rok jest czasem szczególnych rocznic". Przede wszystkim - jak przypomniał - setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, setnej rocznicy bitwy warszawskiej. Rzecznik dodał, że jest to także "czas radości z decyzji o beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i oczekiwania na nią".

Ksiądz Rytel-Andrianik zaprosił wszystkich wierzących do włączenia się w Zawierzenie. "Można to zrobić we wspólnocie ze swoją parafią lub w rodzinach i indywidualnie, za pośrednictwem transmisji telewizyjnej bądź internetowej z Jasnej Góry lub ze swojego kościoła - tłumaczył rzecznik.

Zawierzenie Polski Maryi miało miejsce w historii Polski w ważnych i trudnych momentach dziejowych, między innymi w obliczu zagrożenia nawałą bolszewicką w 1920 roku, po II wojnie światowej w 1946 roku w obliczu zagrożenia komunizmem, w 1956 roku w trzechsetną rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza. W 1979 roku Jan Paweł II podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do Ojczyzny, zawierzył Kościół w Polsce Pani Jasnogórskiej.

Treść Aktu zawierzenia znajduje się na stronie internetowej episkopat.pl.

W ramach oficjalnych obchodów święta uchwalenia Konstytucji 3 maja, o godzinie 10.00 rozpocznie się uroczysta Msza święta w Archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Z powodu wprowadzonych przez epidemię ograniczeń liczby wiernych mogących być w kościele, udział w Mszy będą mogły wziąć tylko osoby z zaproszeniami.

O godzinie 13.00 Andrzej Duda wygłosi orędzie transmitowane przez radio publiczne. Orędzie będzie zastępstwem okolicznościowego przemówienia na Placu Zamkowym.

Więcej o: