Otwarcie żłobków i przedszkoli. Kiedy wrócą do nich dzieci? Jakie będą ograniczenia?

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej opublikował wytyczne, które mają obowiązywać w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Jest to związane z zapowiedzianym przez rząd otwarciem tych placówek od 6 maja.
Zobacz wideo

Zgodnie z wytycznymi resortu liczba dzieci musi być ograniczona a rodzice powinni poinformować telefonicznie lub mailowo o godzinach, w jakich będą one korzystać z zajęć opiekuńczych.

Dziecko przyprowadzane do placówki nie może mieć objawów choroby. Rodzicom lub opiekunom powinny zostać przekazane informacje o czynnikach ryzyka COVID-19. W placówkach ma być ograniczone przebywanie osób trzecich. Pomieszczenia w żłobkach i klubach powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej oraz do dezynfekcji powierzchni. Konieczne jest wprowadzenie zakazu przynoszenia zabawek i rezygnacja z mycia zębów.

Dyrektor powinien codziennie monitorować prace porządkowe. Dezynfekowane mają być m.in. poręcze, klamki, włączniki światła i ramy łóżeczek. Po każdym użyciu zabawek lub innych sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować.

Przedszkola i żłobki otwarte od 6 maja. Pod ścisłym reżimem sanitarnym

Z sali muszą zostać zostać usunięte przedmioty których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Sala powinna być wietrzona przynajmniej raz na godzinę. Opiekunowie powinni pamiętać o zachowaniu dystansu między leżaczkami.

Posiłki będą wydawane zmianowo, a blaty i poręcze krzeseł muszą być czyszczone po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać.

Dzieci pod nadzorem opiekuna będą mogły korzystać z placów zabaw i boisk na terenie instytucji. Wychodzenie na plac zabaw powinno być tak zorganizowane, aby poszczególne grupy nie kontaktowały się ze sobą. Zgodnie z wytycznymi, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, nie należy wpuszczać go do instytucji, a rodzice zostaną poproszeni o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.

Więcej o: