Nawet 10 tys. zł kary za brak skrzynki pocztowej przed domem - samorządy przypominają przed wyborami

Urząd Miasta w Kaliszu postanowił przypomnieć mieszkańcom, że za brak skrzynki pocztowej przed domem grozi kara grzywny do nawet 10 tysięcy złotych. Przepisy te nabrały nowego znaczenia przed zbliżającymi się w maju wyborami prezydenckimi, które zostaną przeprowadzone w trybie korespondencyjnym.

Jak podaje "Dziennik Zachodni" Urząd Miasta w Kaliszu przypomniał mieszkańcom o wymogu posiadania skrzynki pocztowej. W przypadku domów taka skrzynka powinna być umieszczona przy posesji. Obowiązek posiadania skrzynki na listy zawarty jest w ustawie z dnia 23 listopada 2012 roku. Kary za brak skrzynki wyszczególnione są w artykule 127. Prawa pocztowego.

Od 50 zł do 10 tysięcy zł za brak skrzynki pocztowej

"Karze pieniężnej podlega, kto nie realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów" - czytamy w pierwszym punkcie art 127. ustawy. Kara pieniężna może zostać nałożona po przeprowadzeniu kontroli, która rozpoczynana jest na zawiadomienie o naruszeniu obowiązków. Właściciel domu, który nie posiada skrzynki pocztowej może zostać ukarany grzywną w wysokości od 50 złotych do 10 tysięcy złotych.

"Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu. Prezes może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek" - napisano dalej.

Zgodnie z tym prawem właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych mają obowiązek zainstalować skrzynkę pocztową. W budynkach jednorodzinnych skrzynka powinna znaleźć się przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości. W przypadku domów wielorodzinnych (gdzie są wyodrębnione co najmniej 3 lokale) - liczba skrzynek powinna odpowiadać liczbie lokali i być umieszczona w ogólnie dostępnej części nieruchomości.

Poza tym skrzynka pocztowa musi spełnić wymogi z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych:

  • musi zapewnić ochronę dla listów przed ich kradzieżą czy złą pogodą;
  • elementy konstrukcyjne używane przy doręczeniu lub wyjmowaniu przesyłek muszą być pozbawione ostrych krawędzi, a otwór wrzutowy powinien zabezpieczać przesyłki przed ich wyjęciem przez otwór;
  • wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki w kopercie o wymiarach 22,9 x 32,4 cm oraz umożliwiać umieszczenie w niech przesyłek o łącznej grubości 6 cm;
  • skrzynka musi być oznaczona cyframi arabskimi;
  • skrzynka musi być zainstalowana nie niżej niż 70 cm od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki i nie wyżej niż 160 cm od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki w części ogólnodostępnej.

10 maja w Polsce odbędą się wybory prezydenckie. Po raz pierwszy mają zostać przeprowadzone w całości w sposób korespondencyjny. 

Więcej o: