Koronawirus. Jak długo będą zamknięte szkoły? Czy sklepy działają normalnie? [INFORMATOR]

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od czwartku do 25 marca zostało czasowo ograniczone działanie szkół i innych placówek oświatowych. Jednocześnie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśla, że sklepy wbrew krążącym plotkom nie zostaną zamknięte. Resort rodziny przypomina z kolei, że pracodawcy mogą zlecić swoim podwładnym pracę zdalną, np. z domu.

Rośnie liczba przypadków zakażeń koronawirusem. W Polsce stwierdzono już ich kilkadziesiąt, na całym świecie - ponad 120 tys. Ponad 4 tys. osób zmarło.

W związku z wprowadzanymi przez rząd ograniczeniami odpowiadamy na najważniejsze pytania i wątpliwości dotyczące codziennego funkcjonowania.

Zobacz wideo USA zawieszają wszystkie loty z Europy. Decyzję ogłosił D. Trump w specjalnym orędziu [RUPTLY/x-news]

Koronawirus. Zawieszona działalność placówek oświatowych

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, od czwartku 12 marca do środy 25 marca zostało czasowo ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.

W praktyce oznacza to, że zawieszane są zajęcia w przedszkolach oraz publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. 12 i 13 marca (czwartek i piątek) nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach i podstawówkach, prowadzone są jedynie działania opiekuńcze. 

Ograniczenia nie dotyczą poradni poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Jeśli chodzi o specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, o udziale dziecka w zajęciach decyduje rodzic.

Koronawirus. Nauka uczniów w domu

Dyrektor może poprosić nauczycieli o to, by przygotowali materiały do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny

- czytamy w komunikacie MEN

Szczególnie prosimy [nauczycieli - red.] o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów

- dodaje resort.

Koronawirus. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

MEN przypomina, że jeśli rodzic ma dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje mu zasiłek opiekuńczy do 14 dni.

"Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14" - tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek, należy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór jest dostępny na stronie zakładu ubezpieczeń społecznych.

Koronawirus. Zajęcia na uczelniach

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zawiesił do 25 marca działalność dydaktyczną na uczelniach nadzorowanych przez resort. Decyzja obejmuje studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie oraz szkoły doktorskie, zajęcia na kursach, szkoleniach, studia podyplomowe i inne formy.

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia

- zaznacza ministerstwo.

Koronawirus. Działalność sklepów

"W związku z licznymi pytaniami i pojawiającymi się fake newsami informujemy: wszystkie sklepy działają i będą działać normalnie" - podkreśla Ministerstwo Rozwoju w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

"Nie ma mowy o zamykaniu żadnych placówek handlowych!" - zaznaczyła na Twitterze szefowa resortu Jadwiga Emilewicz.

Jednocześnie ministerstwo przypomina m.in., by w sklepach zachowywać odległość co najmniej 1-1,5 m od rozmówcy, wybierać płatność bezgotówkową, korzystać z dostępnych w supermarketach dozowników z płynem odkażającym, nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także zakrywać usta łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania.

W niektórych miastach możliwe jest też zamówienie produktów spożywczych, higienicznych itp. przez internet. Zakupy przywozi z internetowego sklepu wówczas kurier.

Koronawirus. Instytucje kultury

Od 12 marca czasowo zamknięte są za to instytucje kultury, filharmonie, opery, operetki, teatry, muzea, kina, domy kultury, biblioteki, galerie sztuki oraz szkoły, uczelnie wyższych i placówki szkolnictwa artystycznego.

MKiDN zaleca również instytucjom kultury i placówkom edukacji artystycznej odwołanie wszelkich wyjazdów zagranicznych związanych z realizacją działalności kulturalno-artystycznej, w tym w szczególności z udziałem w dużych wydarzeniach o charakterze masowym (targi, wystawy) oraz wyjazdów stypendialnych, w szczególności do krajów o wysokiej zachorowalności na koronawirusa SARS-COV-2.

- czytamy w komunikacie MKiDN.

Koronawirus. Praca zdalna

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przypomina, że w związku z walką z koronawirusem pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną, np. z domu. 

"Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może oczywiście wnioskować, ale jego wniosek nie wiąże w żaden sposób pracodawcy" - wyjaśniają urzędnicy.

 Ministerstwo zapewnia, że w przypadku pracy zdalnej wynagrodzenie pracownika nie ulega zmianie.

W piątek gościem porannej rozmowy Gazeta.pl o godz. 8.00 będzie immunolog dr Paweł Grzesiowski. Jeżeli masz pytanie dotyczące koronawirusa, pisz do nas: redakcjagazetapl@agora.pl