Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie ws. sędziów powołanych przez nową KRS

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wniosek o wykluczenie sędziego ze składu orzekającego wyłonionego przez nową KRS jest niezgodny z konstytucją.

Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym odbyła się dwa tygodnie temu. Swoje stanowiska prezentowali wówczas przedstawiciele Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego i Sejmu. Sprawa dotyczy pytania prawnego, które zadała Trybunałowi Konstytucyjnemu Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Chciała ona wiedzieć, czy możliwe jest wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości jego powołania przez prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Zobacz wideo Fiasko reformy sądownictwa? Wicerzecznik PiS odpowiada

Trybunał Konstytucyjny: Regulacje ustawowe nie mogą podważać konstytucji

Sprawę dotyczącą sędziów powołanych na wniosek nowej KRS rozpatrywało pięcioro sędziów TK - prezes Trybunału Julia Przyłębska oraz sędziowie Jakub Selina, Zbigniew Jędrzejewski, Justyn Piskorski i Michał Warciński. 4 marca ogłoszono orzeczenie. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis, który pozwala złożyć wniosek o wyłączenie sędziego tylko dlatego, że wybrała go obecna KRS, jest niezgodny z konstytucją. 

- Regulacje ustawowe nie mogą podważać konstytucyjnych prerogatyw prezydenta - uznał TK, cytowany przez "Rzeczpospolitą"

Zdanie odrębne do wyroku zgłosił sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jakub Stelina.

Przypomnijmy, że 23 stycznia pytaniem prawnym w podobnym brzmieniu zajmował się Sąd Najwyższy w składzie trzech izb. Poszerzony skład Sądu Najwyższego podjął wówczas uchwałę, zgodnie z którą skład sądów powszechnych, w których zasiadają sędziowie wyłonieni przez nową KRS, jest nienależyty. Stosowanie uchwały zostało wstrzymane przez Trybunał Konstytucyjny do czasu rozpoznania przez ten organ wniosku złożonego przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek dotyczącego sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Sejmem i Prezydentem RP. Tą sprawą Trybunał zajmował się wczoraj. Kolejna rozprawa ma się odbyć 12 marca.

Więcej o: