Rekrutacja do przedszkola. Kiedy ruszają zapisy? Jakie dokumenty są potrzebne?

Twoje dziecko jest w wieku od 3 do 6 lat, a Ty chcesz zapisać je do przedszkola? Podpowiadamy, kiedy rusza rekrutacja, jakie dokumenty są niezbędne i gdzie znaleźć więcej informacji na temat przedszkoli w Twoim mieście lub gminie.

Przypomnijmy, że dzieci, które mają 3, 4 i 5 lat, a ich rodzice chcą, aby chodziły do przedszkola, mają zapewnione miejsca w przedszkolach, czego musi dopilnować miasto lub gmina. Podobnie jest z dziećmi w wieku 6 lat, które muszą chodzić do przedszkola. Dzieci, które mają dwa i pół roku mogą chodzić do przedszkola, ale nie muszą. O przyjęciu do przedszkola dziecka w tym wieku decyduje dyrektor konkretnej placówki.

Rekrutacja do przedszkola. Kiedy się zaczyna? Kiedy ogłaszane są wyniki rekrutacji?

Nie ma jednego odgórnie narzuconego terminu rekrutacji do przedszkoli. Każda gmina i miasto ustala to indywidualnie, ale najczęściej rozpoczyna się ona na początku marca. Dokładnych informacji na temat terminów rekrutacji należy szukać na stronie internetowej swojej gminy lub swojego miasta. Oprócz kalendarium związanego z rekrutacją do przedszkola znajdziesz tam także listę placówek, które uczestniczą w rekrutacji oraz informację o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych placówkach. Ogłoszenie wyników rekrutacji najczęściej ma miejsce w kwietniu lub w maju.

Zobacz wideo Jednorazowe pieluchy to śmierdzący problem dla planety

Rekrutacja do przedszkola. Jakie dokumenty są niezbędne?

Aby wziąć udział w rekrutacji do przedszkola, należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić bezpośrednio w przedszkolu lub przez internet. Wniosek taki można dostać w przedszkolu oraz urzędzie miasta lub gminy. Osoby, które składają wniosek przez internet, mogą zostać poproszone przez urząd o dostarczenie dokumentów w wersji tradycyjnej. Wówczas należy postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na platformie rekrutacyjnej.

Do wniosku można dołączyć także dodatkowe dokumenty, takie jak: 

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego, który stwierdza rozwód albo separację albo akt zgonu rodzica,
  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • dokument, który potwierdzi, że dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Dzieci z rodzin wielodzietnych, z niepełnosprawnością, których rodzice albo rodzeństwo są niepełnosprawni, które są wychowywane przez jednego rodzica oraz dzieci, które wychowują się w rodzinie zastępczej przyjmowane są do przedszkoli w pierwszej kolejności. 

Więcej o: