RCB wysyła powiadomienia SMS. "Uwaga! Ministerstwo Zdrowia: Zagrożenie koronawirusem"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła wiadomości SMS do osób, które przyjeżdżają do Polski. Powiadomienie dotyczy zagrożenia koronawirusem.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że osoby przyjeżdżające do Polski otrzymują wiadomość SMS o treści "Uwaga! Ministerstwo Zdrowia: Zagrożenie koronawirusem. Zapoznaj się z informacjami na stronie gov.pl/koronawirus lub zadzwoń na infolinię: 800 190 590".

RCB przesyła informację do osób przyjeżdżających do Polski. Działa infolinia NFZ

Na stronie internetowej, do której odwołuje RCB, znajdują się m.in. podstawowe informacje na temat koronawirusa i sposobów zabezpieczania się przed zakażeniem. Oprócz tego znajdujemy na niej informację dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Wynika z niej, że osoby, które zaobserwowały u siebie kaszel, duszności lub gorączkę, powinny telefonicznie powiadomić o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Informacje te zostały opublikowane w języku polskim i angielskim. Podany numer - 800 190 590 - to z kolei numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, która udziela informacji na temat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Więcej o: