Kościół: coraz więcej księży porzuca stan kapłański, ale co czwarte święcenia w Europie mają miejsce w Polsce

Liczba święceń księży diecezjalnych spada, z kolei zjawisko porzucania kapłaństwa staje się coraz popularniejsze - wynika z danych zebranych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Takie tendencje obserwuje się zarówno na świecie, w Europie, jak i w Polsce.

Od roku 2000 liczba księży diecezjalnych w świecie stale rosła rosła - w 2000 roku było ich 265 tys., a w 2017 roku (z tego roku pochodzą najnowsze dane, które udało się zebrać Instytutowi Statystyki Kościoła Katolickiego) było ich 281 tys. W Europie obserwuje się odwrotny trend - podczas, gdy w 2000 roku księży diecezjalnych na Starym Kontynencie było 145 tys., do 2017 roku liczba ta spadła do 125 tys. W Polsce od roku 2000 do 2013 liczba księży diecezjalnych rosła. Od tamtego czasu ich liczba jest stabilna i wynosi ponad 23 tysiące osób.

>>> Marcelina Zawisza: Jako społeczeństwo powinniśmy móc kontrolować, co dzieje się w Kościele

Zobacz wideo

Spada liczba święceń księży diecezjalnych na świecie, w Europie i w Polsce

ISKK wskazuje, że w pierwszej dekadzie XXI wieku liczba święceń nowych księży diecezjalnych w świecie rosła. Od 2011 roku obserwuje się jednak spadek. Podczas, gdy w 2011 roku wyświęcono ok. 6850 księży diecezjalnych na świecie, w 2017 liczba nowo wyświęconych księży diecezjalnych w całym Kościele wyniosła 5800. W Europie liczba święceń księży diecezjalnych spada regularnie od roku 2000. Tak samo dzieje się w Polsce - w 2000 roku wyświęcono ok. 570 księży, natomiast w ostatnich latach liczba ta nie przekracza 300. 

"Odsetek święconych księży diecezjalnych w Polsce względem liczby nowo wyświęconych księży w całej Europie nieznacznie rósł od roku 2000 do 2013 aż do poziomu niemal 0,30. Po roku 2013 wyraźnie spadł. Wynosi on obecnie 0,26. Oznacza to, że co 4 święcenia w Europie księdza diecezjalnego mają miejsce w Polsce" - czytamy w dokumencie ISKK

Księża na świecie, w Europie i w Polsce coraz liczniej występują ze stanu kapłańskiego

Zjawisko porzuceń kapłaństwa przez księży diecezjalnych na świecie charakteryzuje się dużą zmiennością i nie można tu mówić o stałym trendzie. W latach 2000-2009 częściej odnotowywano spadek liczby porzuceń kapłaństwa, ale od 2009 roku dominuje tendencja wzrostowa. W Europie sytuacja wygląda podobnie. W Polsce liczba porzuceń kapłaństwa przez księży diecezjalnych rosła w latach 2000 - 2005, następnie malała do roku 2009, a następnie znów zaczęła rosnąć. W 2001 roku ze stanu kapłańskiego wyszło ok. 30 księży, w 2017 roku było ich ponad 70. 

Więcej o: