Jest treść uchwały sędziów, którą podarł Nawacki. "Działania prezesa uznajemy za bezprawne"

"Wzywamy prezesa Macieja Nawackiego do natychmiastowego zaniechania wszelkich działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków służbowych. (...). Tego rodzaju działania prezesa Macieja Nawackiego uznajemy za bezprawne" - to fragment uchwały sędziów z Olsztyna, którą podarł publicznie prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki.

W sieci opublikowano treść wniosku sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie, w którym stawali w obronie Pawła Juszczyszyna. Domagali się rozszerzenia porządku obrad zebrania sędziów Sądu Rejonowego, które odbywało się dzisiaj, właśnie o ten punkt. To właśnie ten dokument podarł publicznie prezes sądu rejonowego Maciej Nawacki.

Więcej o wydarzeniach z Olsztyna: Sędziowie wezwali Nawackiego, by nie utrudniał pracy Juszczyszynowi. On podarł apel

Juszczyszyn został niedawno zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, a prezes sądu Nawacki odsunął go od wszystkich czynności. Sprawy prowadzone przez Juszczyszyna zostały już rozlosowane między innych sędziów.

Więcej o sprawie Juszczyszyna, list do KRS i Nawackiego: "W świetle kamer poległ faksowy prezes". Komentarze po podarciu apelu sędziów przez Nawackiego

Sędziowie z Olsztyna w uchwale: Bezprawne działania prezesa Nawackiego

Przytaczamy treść wspomnianej uchwały:

My, sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie, wzywamy prezesa Macieja Nawackiego do natychmiastowego zaniechania wszelkich działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków służbowych, w tym do uchylenia zarządzenia wstrzymującego przydział spraw oraz zniesienia wszelkich nałożonych na niego ograniczeń, związanych z dostępem do systemu informatycznego i sali rozpraw. Tego rodzaju działania prezesa Macieja Nawackiego uznajemy za bezprawne.

W opublikowanej przez Marka Tatałę z Forum Obywatelskiego Rozwoju uchwale, w dalszej części sędziowie - podpisało się pod nią 31 z nich - podnoszą też sprawę Izby Dyscyplinarnej SN. Jak napisali:

Podzielamy stanowisko wyrażone w uchwale trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., że Izba Dyscyplinarna SN nie jest niezawisłym sądem w rozumieniu przepisów Konstytucji, Karty Praw Podstawowych i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Więcej o: