Obowiązkowe komisje wojskowe ruszyły w całej Polsce. Obejmą 215 tysięcy osób. Kary za niestawienie się na badanie

W Polsce ruszyła obowiązkowa kwalifikacja wojskowa, która obejmie 215 tysięcy mężczyzn urodzonych w 2001 roku. Potrwają one do 30 kwietnia. Jaka jest kara za niestawienia się na komisji?
Zobacz wideo

W poniedziałek w całej Polsce ruszyła kwalifikacja wojskowa, która przeprowadzona zostanie przez 392 powiatowe komisje lekarskie. Powoływane są one przez wojewodów. Komisja wojskowa jest badaniem, podczas którego lekarz wydaje ocenę przydatności mężczyzn do służby wojskowej.

Ruszyły kwalifikacje wojskowe. Kto się nie stawi, może zostać ukarany grzywną

W trakcie kwalifikacji kandydaci proszeni są o rozebranie się do bielizny. Następnie komisja przeprowadza badania wzorku, słuchu oraz sprawdza ogólną sprawność fizyczną. Osoby, które są wzywane po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej powinny ze sobą zabrać dowód osobisty, dokumentację medyczną, aktualną fotografię, dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Osoby, które nie stawią się na komisji, muszą liczyć się z karami grzywny lub ograniczenia wolności. Jednostki, które wystawiają wezwanie - prezydent miasta, burmistrz lub wójt - mają obowiązek nałożyć na niego grzywnę. Nieuzasadnione niestawienie się na komisje może skutkować też przymusowym doprowadzeniem przez policję. Jeśli kandydat nadal będzie unikać komisji, jego sprawa trafi do prokuratury. Gdy zostaną mu postawione zarzuty, może zostać skazany na karę nawet dwóch lat ograniczenia wolności.

Po badaniu komisja wydaje pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, ustalając jedną z kategorii:

  • Kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej: zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej, z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej.
  • Kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, jednak w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność.
  • Kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych.
  • Kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie wojny, pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji.
Więcej o: