Jak si chroni przed koronawirusem? Naley czsto my rce mydem. Oto, jak zrobi to skutecznie

Koronawirus jest wirusem osonkowym, podatnym na dziaanie wszystkich rozpuszczalnikw lipidw - informuje Gwny Inspektorat Sanitarny. Aby unikn zakaenia, GIS zaleca czste mycie rk mydem lub dezynfekcj rodkami na bazie alkoholu.

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, koronawirus jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy więc pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Jak poprawnie myć ręce? Inspektorat zamieścił instrukcję:

embed

Okres wylęgania koronawirusa z Wuhan może trwać do 14 dni, najczęściej jest to 5-6 dni. W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia. W przypadku pojawienia się symptomów takich jak gorączka powyżej 38 stopni, kaszel czy duszność podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go na temat dalszych działań.

GIS przypomina, że według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

>>> Czy Polska jest gotowa na koronawirusa? Zobacz wideo:

Zobacz wideo