Sędziowie z Poznania apelują do Dudy o "zaniechanie mowy nienawiści i oczerniania sędziów"

"Wzywamy przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, a zwłaszcza prezydenta RP, do zaniechania mowy nienawiści i oczerniania polskich sędziów" - piszą sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu w przyjętej w poniedziałek uchwale. Napisali też o "bezprawnych działaniach zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wobec sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Jarosława Ochockiego".

W opublikowanej na stronie sądu uchwale sędziowie piszą, że "od kilku lat przedstawiciele obozu władzy, wykorzystując do tego celu między innymi media publiczne, podejmują starania zmierzające do przedstawienia polskich sędziów w jak najgorszym świetle. Chcą w ten sposób uzyskać akceptację społeczną dla podporządkowania władzy sądowniczej pozostałym organom władzy państwowej i ograniczenia niezawisłości sędziowskiej" - podkreślają.

Według sędziów z Poznania, z uwagi na to, że dotychczasowe działania nie doprowadziły do sprzeniewierzenia się przez sędziów zasadom niezawisłości, 12 grudnia 2019 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o tzw. "ustawę kagańcową".

"Pomimo tego, że projekt znosi samorządność sędziowską i ogranicza niezawisłość sędziów, a ponadto jest krytykowany przez zdecydowaną większość środowiska prawniczego, liczne organizacje społeczne, a także instytucje międzynarodowe, cieszy się poparciem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" - napisali sędziowie.

Sędziowie krytycznie o wypowiedzi Dudy

Sędziowie Sądu Okręgowego w Poznaniu odnieśli się również do przemówienia Andrzeja Dudy w Katowicach, podczas którego prezydent porównał reformę sądownictwa do walki z ustrojem komunistycznym.

Sędziowie napisali, że "Andrzej Duda w swoich wystąpieniach 17 i 18 stycznia tego roku użył bardzo mocnych i dyskredytujących wszystkich sędziów słów, w tym takich, że sądy są przeszkodą prawidłowego rozwoju Polski i że sędziowie są nieodpowiedzialni i 'powinni być eliminowani', gdyż inaczej 'Polska nigdy nie będzie normalnym państwem'".

"Trudno wobec takich słów przejść obojętnie, zwłaszcza że są wypowiadane przez najważniejszą osobę w państwie, która ma obowiązek stania na straży praworządności" - ocenili.

>>> Andrzej Duda w Zwoleniu: Nie będą nam w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć:

Zobacz wideo

Sędziowie z Poznania w obronie sędziego Ochockiego

W uchwale sędziowie odnieśli się także do postępowania przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego w Poznaniu Jarosławowi Ochockiemu, który napisał na Twitterze: "Panie Duda! Piszę to z całą odpowiedzialnością. Jest pan złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziejącym nienawiścią w imię swoich doraźnych i partyjnych, politycznych celów. Szkodzi pan Polsce!".

Sędziowie napisali, że zgodnie z art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy obywatel, w tym także sędzia, ma prawo do krytycznej opinii. "Dlatego wszczynanie postępowania przez zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych (...) jest całkowicie niezasadne, ponieważ wpis sędziego nie nosi znamion przestępstwa znieważenia Głowy Państwa".

Sędziowie dodali, że "zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ustroju sędziów powszechnych, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego zastępcy nie są uprawnieni do wszczynania postępowań dyscyplinarnych lub podejmowania czynności wyjaśniających wobec sędziego sądu okręgowego, co stwierdził w postanowieniu z dnia 14 stycznia 2020 roku Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w sprawie ASD 2/19".

Więcej o: