Siedmioro sędziów SN wyłączonych z posiedzenia ws. członków KRS. Nie będą rozpatrywali wniosku Gersdorf

Siedmioro sędziów powołanych do Sądu Najwyższego w 2018 r. nie będzie brało udział w posiedzeniu, które odbędzie się w tym tygodniu na wniosek Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Pierwsza Prezes chce odpowiedzieć na pytanie, czy obecność w składzie sędziowskim sędziego powołanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa nie łamie m.in. Konstytucji.

W ubiegłym tygodniu Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przedstawiła wniosek o rozstrzygnięcie prawnych rozbieżności przez składy połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Posiedzenie ma odbyć się w czwartek 23 stycznia. Będzie odbywało się bez uwzględnienia Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, działających od 2018 r. Dlaczego? Jak tłumaczy Małgorzata Gersdorf, zasiadają w nich wyłącznie osoby, których "bezpośrednio dotyczy pytanie sformułowane we wniosku".

>>> Paweł Kowal o kulisach zamkniętej debaty kandydatów na szefa PO

Zobacz wideo

Małgorzata Gersdorf chce bowiem odpowiedzieć na pytanie, czy obecność w składzie sędziowskim sędziego powołanego przez prezydenta RP na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa (wybranej w 2018 r.) może łamać Konstytucję, Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Traktat o Unii Europejskiej.

Pierwsza Prezes SN zwraca uwagę, że "prawo do sądu może być realizowane tylko przez sąd należycie obsadzony". Zaznacza jednak, że nie chce badać samej ważności powołania sędziów przez prezydenta.

Jak czytamy w komunikacie Sądu, wniosek "ma na celu zabezpieczenie prawidłowego biegu procesu sądowego i ważności orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne, wojskowe oraz przez Sąd Najwyższy". Małgorzata Gersdorf chce tym samym "właściwie ukształtować praktykę orzeczniczą Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych".

SN: Posiedzenie bez siedmiorga sędziów

Sąd Najwyższy poinformował w poniedziałek, że w składzie trzech sędziów wydał postanowienie, w którym wyłączył od udziału w rozpoznawaniu wniosku siedmiorga innych sędziów. Chodzi o Jacka Piotra Grelę, Beatę Marię Janiszewską, Marcina Krzysztofa Krajewskiego, Małgorzatę Manowską, Joannę Teresę Misztal-Konecką, Tomasza Szanciłę i Kamila Michała Zaradkiewicza.

Wyłączeni sędziowie zostali powołani do Sądu Najwyższego w październiku 2018 r. Obecnie zasiadają w Izbie Cywilnej SN. Jak czytamy w postanowieniu, sędziowie nie będą uczestniczyli w czwartkowym posiedzeniu, gdyż rozstrzygnięcie wniosku Małgorzaty Gersdorf "dotyczy tych sędziów bezpośrednio".