Zawyżone koszty, strzelnica przebudowywana 6 lat. NIK zawiadamia prokuraturę ws. wojskowej instytucji

NIK prześwietliła Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, odpowiedzialny za gospodarowanie wojskowymi inwestycjami. Kontrolerzy dopatrzyli się szeregu uchybień, wskazali np. na zawyżanie kosztów umów. W związku z zastrzeżeniami zgłoszono zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników RZI, polegającego na działaniu na szkodę Skarbu Państwa.

Najwyższa Izba Kontroli podsumowała efekt swoich działań w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Olsztynie. Wyniki kontroli to wskazanie nieprawidłowości w 21 z 35 skontrolowanych inwestycjach.

Rejonowe zarządy infrastruktury (RZI) to jednostki podległe Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych, choć do roku 2018 były podległe ministrowi obrony narodowej. Jak nazwa wskazuje, RZI zajmują się zarządzaniem infrastrukturą wojskową, przeprowadzają remonty czy budowy nowych obiektów dla wojska.

NIK zaznacza, że uchybienia dotyczyły głównie inwestycji zlecanych do realizacji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i wykonywanych, na podstawie umowy resortowej zawartej z Ministrem Obrony Narodowej, przez spółkę Sinevia w Nowym Dworze Mazowieckim.

>>> Nowe polskie haubice Krab strzelają na poligonie

Zobacz wideo

Przebudowa strzelnicy kosztowała o 2,5 mln zł więcej. Wykonawca ma zwrócić pieniądze

Najwyższa Izba Kontroli przytacza przykład trwającej sześć lat przebudowy strzelnicy w Elblągu, nad którą czuwał olszyński RZI:

Roboty budowlane realizowane były w latach 2010-2016 w ramach dwóch zadań inwestycyjnych. Zostały one jednak nierzetelnie rozliczone, co doprowadziło do niegospodarności w dysponowaniu środkami publicznymi. Przeprowadzona w toku kontroli NIK weryfikacja rozliczeń dwóch umów wykazała, że Zarząd wypłacił wykonawcy kwotę o ponad 2,5 mln zł wyższą od należnej. Dopiero kontrolerzy NIK ustalili prawidłową kwotę wynagrodzenia przysługującego wykonawcy i na tej podstawie inwestor wystąpił do Spółki Sinevia z żądaniem zwrotu zawyżonej części wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami.

Inny przypadek, na który zwrócili uwagę kontrolerzy, to przebudowa parku sprzętu technologicznego w Wierzbinach, gdy RZI w Olsztynie nie przestrzegało umowy resortowej. RZI zawarło od razu umowę na 30 mln zł, a dopiero po ponad roku spółka Sinevia przedłożyła ofertę, w której padła kwota jeszcze o 20 mln zł wyższa i to bez negocjacji.

Uzasadniano to "istotnym błędem w dokumentacji kosztorysowej" i badaniami geologicznymi. Sęk w tym, że zarząd RZI w Olsztynie nie przedstawił kontrolerom NIK dokumentów, które potwierdzałby tę tezę - po prostu ich nie miał.

NIK zawiadamia prokuraturę. "Działanie na szkodę Skarbu Państwa"

Wśród zastrzeżeń NIK wylicza, że w olsztyńskim RZI często nie przestrzegano zasad wytyczonych przez ministra obrony narodowej czy rozporządzenia Rady Ministrów.

Finał kontroli to natomiast jedno zawiadomienie do prokuratury, jak czytamy:

W związku z ustaleniami kontroli, olsztyńska Delegatura NIK sformułowała aż dziewięć wniosków pokontrolnych, z których osiem RZI w Olsztynie już zrealizowało. Ostatni wniosek, dotyczący wyegzekwowania od Spółki Sinevia nienależnie wypłaconej części wynagrodzenia, pozostaje w trakcie realizacji. Ponadto, do prokuratury skierowane zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na działaniu przez pracowników RZI w Olsztynie na szkodę Skarbu Państwa.
Więcej o: