Sąd Apelacyjny wydał wyrok w sprawie prowokacji wobec ks. Jerzego Popiełuszki

Warszawski Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok niższej instancji dotyczący tzw. prowokacji na Chłodnej. Sprawa prowokacji wobec księdza Jerzego Popiełuszki została umorzona.
Zobacz wideo

Pod koniec 2019 roku pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej złożył zażalenie na wyrok Sądu Okręgowego. Według historyków IPN czyny opisane w sprawie kwalifikowały się jako zbrodnia przeciwko ludzkości, ponieważ wymierzone były nie tylko w duchownego, ale całą opozycję antykomunistyczną - więc sprawa nie powinna ulegać przedawnieniu.

Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok w sprawie prowokacji wobec księdza Jerzego Popiełuszki

W sprawie prowokacji wobec księdza Popiełuszki oskarżonych było trzech dawnych funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa PRL z Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak podaje WP.pl sędzia Zbigniew Kapiński w ten sposób uzasadniał decyzję Sądu Administracyjnego:

Prokurator w zażaleniu nie wskazuje w żaden sposób i wprost, żeby był przypadek jakikolwiek w prawie międzynarodowym, żeby tego rodzaju jednorazowe zachowanie przez jakikolwiek sąd w innym kraju zostało uznane za zbrodnię przeciwko ludzkości. W związku z tym sąd apelacyjny uznał, że podniesione w zażaleniu zarzuty nie są zasadne.

Umorzona sprawa dotyczyła prowokacji z 1983 roku, kiedy Służby Bezpieczeństwa podrzuciły do mieszkania księdza Popiełuszki amunicję, materiały wybuchowe oraz ulotki i czasopisma zakazane przez władze PRL. Sfabrykowane dowody były wtedy podstawą do wszczęcia postępowania karnego przeciwko duchownemu.

Więcej o: