Sąd Najwyższy wydał uchwałę. Może badać, czy nowa Krajowa Rada Sądownictwa jest niezależnym organem

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wydała uchwałę w sprawie nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Wynika z niej, że SN może badać, czy jest ona niezależnym organem.

W środę Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wydała uchwałę, której nadała moc zasady prawnej, w odpowiedzi na pytania prawna ws. nowej Krajowej Rady Sądownictwa z 3 grudnia 2019 roku. Zadecydowała, że SN może badać, czy Krajowa Rada Sądownictwa jest niezależnym organem przy rozpatrywaniu odwołań od uchwał tej instytucji dotyczących przedstawiania kandydatów na sędziów prezydentowi

SN rozpoznając odwołanie od uchwały KRS w przedmiocie przedstawienia prezydentowi kandydata do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, bada w granicach podstaw odwołania, czy KRS jest organem niezależnym w świetle kryteriów określonych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada ubiegłego roku

- czytamy w dokumencie. Izba Kontroli Nadzwyczajnej orzekła, że jeżeli "odwołujący się wykaże, że brak niezależności KRS miał wpływ na treść uchwały", to SN może taką uchwałę uchylić.

Konstytucja RP nie blokuje wykonania wyroku TSUE

Sędzia Leszek Bosak w uzasadnieniu uchwały powiedział, że zdaniem Sądu Najwyższego Konstytucja RP nie blokuje wykonania wyroku TSUE. Podkreślił, że "kluczowe jest wykazanie przez odwołującego się, że brak niezależności KRS od władzy wykonawczej i ustawodawczej, ma wpływ na treść zaskarżonej uchwały".

>>> "Okrągły stół” ws. sądownictwa. Bortniczuk komentuje. Zobacz wideo:

Zobacz wideo
Więcej o: