Abp Marek Jędraszewski: Chcąc budować pokój trzeba szukać prawdy, odrzucając kłamliwe ideologie

- Chcąc budować pokój trzeba szukać prawdy, odrzucając wszelkie kłamliwe ideologie. Ten pokój trzeba budować nieustannie, bo nie jest on dany raz na zawsze, jest skarbem, który można łatwo utracić - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas tradycyjnej pasterki noworocznej w bazylice św. Franciszka w Krakowie.
Zobacz wideo

W czasie noworocznej mszy w bazylice oo. Franciszkanów w Krakowie abp Jędraszewski odwołał się do orędzia papieża Franciszka na 53. Światowy Dzień Pokoju, obchodzony 1 stycznia, mówiąc m.in, że wojna często zaczyna się od złego słowa, "zaczyna się bardzo często w imię tzw. tolerancji, by kogoś innego osadzić w oczekiwanym przez siebie obrazie zła i kłamstwa, by potem móc go bezkarnie oskarżać".

Cytując Czesława Niemena z utworu "Dziwny jest ten świat", krakowski metropolita zwrócił uwagę, że "często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem", i aby temu przeciwdziałać potrzebny jest powrót do idei braterstwa. 

Czytaj więcej: Abp Jędraszewski zdziwiony oskarżeniami pod adresem Kościoła. "Wkoło kwitnie seksturystyka"

Arcybiskup Marek Jędraszewski o "nawróceniu ekologicznym"

Jędraszewski zwrócił uwagę, że do pokoju prowadzi również "nawrócenie ekologiczne". - Chodzi o to, żeby na życie człowieka spojrzeć, biorąc pod uwagę najpierw szczodrość Stwórcy, który dał nam ziemię i który "wzywa nas do radosnej wstrzemięźliwości dzielenia się". Chodzi o to, żeby na nowo tworzyć jak najbardziej szlachetne więzi z naszymi siostrami i braćmi, by odnawiać relacje z innymi stworzeniami, by szanować bogactwo i piękno stworzeń, które stanowią wielki Boży dar – powiedział podczas homilii.

– Prawdziwe nawrócenie ekologiczne zaczyna się od naszego synostwa wobec Boga, który stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo, i kazał nam czynić sobie ziemię poddaną, tzn. żebyśmy na całe bogactwo stworzonego świat potrafili patrzeć z taką odpowiedzialnością i taką miłością z jaką On powoływał ten świat do istnienia – mówił arcybiskup. Marek Jędraszewski dodał też, że człowiek w relacji do świata musi być przedłużeniem stwórczych rąk Boga, a tym samym troszczyć się o niego, chronić go i robić wszystko, aby przez nieodpowiedzialność człowieka ten świat nie został zniszczony. 

Więcej o: