Dziś Barbórka - najważniejsze święto górników i geologów

Barbórka to jedno z najważniejszych świąt górniczych obchodzonych w Polsce tradycyjnie 4 grudnia, w dniu świętej Barbary z Nikomedii. To też dzień szczególnie ważny dla geologów oraz osób, których zawód związany jest z poszukiwaniem paliw kopalnych.

>> Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy podczas ubiegłorocznych obchodów Barbórki. "Nie pozwolę, by ktoś zamordował polskie górnictwo" >>

Zobacz wideo

Barbara z Nikomedii jest uznawana za świętą kościołów katolickiego i prawosławnego. Gdy przeszła na chrześcijaństwo ojciec doniósł na nią do władz, przez co została uwięziona w wieży, a następnie stracona. Święta jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy, górników, marynarzy, rybaków, żołnierzy, więźniów i kamieniarzy. Jest także patronką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Barbórka - 4 grudnia wypada najważniejsze święto górnicze 

Na Śląsku Barbórka rozpoczyna się od mszy świętej w kościele lub cechowni - miejscu w kopalni, gdzie zbierają się górnicy przez zjazdem pod ziemię. Po mszy orkiestry górnicze przechodzą ulicami osiedli. Najbardziej popularna górnicza parada odbywa się co roku na katowickim osiedlu Nikiszowiec.

Tego dnia górnicy ubierają się w tradycyjne mundury, których wzór pochodzi z niemieckiego Zagłębia Ruhry. Barbórka ma przede wszystkim charakter religijny i rodzinny. Dopiero władze PRL postanowiły dodać do tych uroczystości bardziej świeckie obchody. W latach 80. wprowadzono zwyczaj biesiad. Na karczmy piwne zapraszani się górnicy z rodzinami, górnicy-emeryci oraz inni pracownicy związani z przemysłem wydobywczym. Podczas biesiady śpiewane są piosenki górnicze oraz organizowane są zawody dla najmłodszych stażem pracowników.

Zazwyczaj 4 grudnia jest dla pracowników związanych z górnictwem dniem wolnym od pracy. Według danych Wyższego Urzędu Górniczego w 2018 roku w Polsce działało 7 521 zakładów górniczych oraz prawie cztery tysiące innych oddziałów związanych z robotami geologicznymi lub pracami górniczymi. Łącznie w górnictwie zatrudnionych jest 180 tysięcy pracowników.

Więcej o: