Wojsko Polskie wezwie rezerwistów na ćwiczenia. Cztery godziny na stawienie się w jednostce

Wojsko Polskie chce zwiększyć intensywność szkoleń rezerwistów. Będzie także wzywać częściej na ćwiczenia w trybie natychmiastowym. Zmiana ma wejść w życie w 2020 roku.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak zapowiedział, że w 2020 roku Siły Zbrojne będą traktować priorytetowo szkolenie rezerw. "Rzeczpospolita" dowiedziała się, że ćwiczenia te będą intensywniejsze niż do tej pory. Sztab Generalny Wojska Polskiego chce organizować szkolenia trwające od 5 do 12 dni w miejsce ćwiczeń trwających jeden dzień

>>> Nowe polskie haubice Krab strzelają na poligonie

Zobacz wideo

Wojsko Polskie będzie szkolić rezerwistów. Do jednostki w ciągu czterech godzin

Od przyszłego roku Wojsko Polskie ma także częściej wzywać na ćwiczenia w trybie natychmiastowego stawienia się w jednostce wojskowej. Sztab Generalny Wojska Polskiego tłumaczy, że dotyczy to tych osób, które posiadają już nadany "przydział mobilizacyjny do wskazanej jednostki". Osoba, która otrzyma kartę z napisem "natychmiast", będzie musiała stawić się w jednostce w ciągu czterech godzin.

W przyszłym roku Wojsko Polskie chce także uporządkować przepisy dotyczące rezerwistów i zrównać prawa wszystkich, którzy mają tzw. przydziały mobilizacyjne.

Więcej o: