ABW: funkcjonariusz SKW zatrzymany w sprawie gromadzenia tajnych materiałów

Funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego został zatrzymany w sprawie gromadzenia tajnych materiałów, które mógł następnie wykorzystać już po opuszczeniu jednostki. Zatrzymanie przeprowadzone zostało przez ABW.
Zobacz wideo

Jak nieoficjalnie podaje TVN24, do zatrzymania doszło w czwartek 14 listopada w Warszawie. Prokuratura na razie nie chce wypowiadać się w tej sprawie. - Postępowanie oparte jest o niejawny materiał dowodowy, nie jest więc możliwe informowanie opinii publicznej o jego szczegółach - powiedział rzecznik Prokuratury Krajowej.

Zatrzymania funkcjonariusza SKW mieli dokonać śledczy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeden z rozmówców TVN24 przyznał, że do akcji wkroczyła ABW, ponieważ Służba Kontrwywiadu Wojskowego nie ma uprawnień do działań procesowych, nawet jeśli wcześniej sprawdzała swojego pracownika i wykryła pewne nieprawidłowości.

ABW zatrzymało funkcjonariusza SKW: błyskawiczny awans i zbieranie tajnych dokumentów przed odejściem "do cywila"

Funkcjonariusz SKW miał zostać zatrzymany w trakcie "odchodzenia do cywila". Pracę w kontrwywiadzie miał zacząć 10 lat temu. Wcześniej, od 1990 roku służył w wojsku dochodząc do szczebla asystenta jednego z generałów. Po tym, jak ministrem obrony narodowej został Antoni Macierewicz, funkcjonariusz nagle awansował od stopnia podoficera aż do majora.

Według nieoficjalnych informacji TVN24 mężczyzna miał w ostatnim czasie gromadzić tajne materiały, które mogły być wykorzystane przez niego już po opuszczeniu szeregów służby. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński doprecyzował:

Zarzuty dotyczą przestępstw określonych w art. 231 § 2 kk w zb z art. 265 § 1 kk (przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wykorzystania wbrew przepisom ustawy informacji niejawnych o klauzuli tajne i ściśle tajne), art. 231 § 1 kk w zb z art. 265 § 1 kk w zb z art. 276 kk (przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków służbowych, wykorzystania wbrew przepisom ustawy informacji niejawnych oraz ukrycia dokumentów, którymi nie miał prawa wyłączenie rozporządzać oraz art. 263 § 2 kk (posiadania w lokalu mieszkalnym kilkudziesięciu sztuk amunicji do broni palnej bez wymaganego zezwolenia).

Zadaniem Służby Kontrwywiadu Wojskowego jest m.in. przeciwdziałanie szpiegostwu i nadużyciom finansowym. Jednostka ta powstała w 2006 roku, wcześniej samodzielnie działała Służba Wywiadu Wojskowego, która zajmuje się zbieraniem informacji poza granicami kraju.

Więcej o: