Wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec szefa KRS. "Oczywista i rażąca obraza przepisów"

Zarzuty popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych przedstawiono sędziemu Leszkowi Mazurowi, szefowi Krajowej Rady Sądownictwa. Według zarzutów miał wielokrotnie sporządząć uzasadnienia do już wydanych orzeczeń z przekroczeniem terminu.
Zobacz wideo

O wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Leszka Mazura poinformował w komunikacie Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych. W latach 2015-2018 Mazur jako sędzia spóźnił się ze sporządzeniem uzasadnień do co najmniej kilkudziesięciu wyroków.

Rzecznik dyscypliny już wcześniej informował o czynnościach wyjaśniających wobec obecnego szefa KRS. Teraz - czytamy w komunikacie - przeciwko sędziemu Mazurowi wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne. Zastępca rzecznika sędzia Przemysław Radzik przedstawił mu zarzuty popełnienia 26 przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Zgodnie z prawem, na sporządzenie uzasadnienia sędzia ma 2 tygodnie od złożenia wniosku, w szczególnych wypadkach - 30 dni. Najczęściej opóźnienia u sędziego Mazura wynosiły maksymalnie dwa tygodnie po terminie, bywało jednak również tak, że uzasadnienie pojawiało się w okresie od miesiąca do trzech miesięcy. Sędzia Mazur tłumaczył, że opóźnienia to wynik "nadmiaru obowiązków". 

"Oczywista i rażąca obraza przepisów"

Zarzucane przewinienia polegają na "każdorazowo oczywistej i rażącej obrazie przepisów kodeksu postępowania cywilnego poprzez sporządzanie uzasadnień do uprzednio wydanych orzeczeń z przekroczeniem ustawowego terminu i bez usprawiedliwienia jego uchybienia" - czytamy w komunikacie.

Sędzia Radzik zwrócił się do Prezesa Sądu Najwyższego o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania sprawy.

Leszek Mazur od kwietnia ubiegłego roku szefuje KRS. Od 15 lat orzeka w Sądzie Okręgowym w Częstochowie.

Więcej o: