Kraków. Podczas konserwacji ołtarza Wita Stwosza dokonano sensacyjnego odkrycia

Specjaliści, którzy prowadzą prace konserwatorskie przy XV-wiecznym ołtarzu Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie, znaleźli na jednej z rzeźb datę - 1486. Krój pisma, jakim wyryto te cyfry, jest typowy dla okresu gotyku.
Zobacz wideo

Konserwatorzy zabytków, którzy odświeżają ołtarz Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie, zajmują się obecnie jego główną szafą, która przedstawia dwie sceny - Zaśnięcie oraz Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Wszystkie rzeźby tworzące te sceny zostały oczyszczone i już wkrótce zostaną pokryte nową warstwą farby i złoceń. Podczas oczyszczania rzeźb konserwatorzy dokonali sensacyjnego odkrycia.

Kraków. Ołtarz Wita Stwosza czekał na poświęcenie aż trzy lata? Konserwatorzy znaleźli datę, która nigdy nie była opisana w literaturze przedmiotu

Na szacie jednej z rzeźb, która przedstawia apostoła Jakuba podtrzymującego zasypiającą Maryję, znaleziono wyrytą datę: 1486. Co ciekawe, rzeźba ta znajduje się w centralnej części ołtarza i mimo że była już konserwowana, do tej pory nikt owej daty nie zauważył.

- Jest to data wyryta na trzy lata przed poświęceniem ołtarza. Mówi nam, że główna rzeźba ołtarza już była wtedy ukończona i pozłocona. Cyfry tej daty są charakterystyczne dla gotyku. Odsłoniliśmy je na pierwotnym złoceniu i gruncie - powiedział dr Jarosław Adamowicz, kierownik prac przy ołtarzu Wita Stwosza, którego słowa cytuje "Dziennik Polski"

Odnaleziona na rzeźbie św. Jakuba data oznacza, że główna część ołtarzu Wita Stwosza była ukończona na trzy lata przed jego poświęceniem, które, zdaniem historyków, nastąpiło w 1489 roku. Otwiera to dyskusję na temat historii tego dzieła sztuki. Wielu badaczy z pewnością będzie dociekać, dlaczego ołtarz Wita Stwosza czekał aż trzy lata na poświęcenie, jeżeli w 1486 roku był już ukończony. Interesujące jest także to, że do tej pory nie znaleziono na ołtarzu mariackim żadnego gmerku czy sygnatury Wita Stwosza. Niewykluczone, że datę na szacie apostoła umieścił właśnie jeden z najwybitniejszych przedstawicieli późnego gotyku.

Więcej o: