Wyniki matur 2019. CKE podała pełne dane. Egzaminu dojrzałości nie zdało 12,5 procent uczniów

Wyniki Matur 2019. Centralna Komisja Egzaminacyjna 11 września udostępniła wyniki matury poprawkowej, która pisana była przez uczniów w sierpniu. Tym samym mogła przedstawić oficjalne i pełne wyniki egzaminów maturalnych, które przeprowadzone zostały w 2019 roku.
Zobacz wideo

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że do egzaminu maturalnego z obowiązkowych przedmiotów w maju i czerwcu przystąpiło w sumie 248 054 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W sierpniu swój egzamin musiało poprawić prawie 39 tysięcy z nich. Po poznaniu wyników testów poprawkowych CKE mogła podać pełne wyniki matur, które przeprowadzone zostały w 2019 roku.

Wyniki matur 2019. 12,5 procent uczniów nie zdało egzaminu gimnazjalnego

Okazało się, że tegoroczną maturę 2019 zdało 87,5 procent uczniów, a nie zdało 12,5 procent. Większy odsetek osób, które nie uzyskały minimum punktów potrzebnych do zdania egzaminu dojrzałości to absolwenci technikum (19,1 procent). Z kolei uczniowie liceów, którzy nie zdali matury stanowią 8,7 procent. Łącznie jest to 13 639 uczniów liceów i 17 437 uczniów techników, którzy w tym roku nie swojego egzaminu dojrzałości.

Najlepsza, bo stuprocentowa zdawalność matury, odnotowana była w przypadkach egzaminów z języka białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego. W statystkach CKE najgorzej wypadają egzaminy z matematyki - tych testów nie zdało 11 procent uczniów. Według oficjalnych danych obowiązkowe egzaminy z języka polskiego zdało 97 procent tegorocznych maturzystów. Egzamin dojrzałości z matematyki zakończył się sukcesem dla 89 procent uczniów, a z najczęściej wybieranego języka angielskiego maturę zdało 95 procent maturzystów.

Więcej o: