Sanepid zbadał wodę w Zatoce Gdańskiej po awarii ścieków. Problem na kilkunastu kilometrach plaży

Pomorski sanepid przedstawił wyniki badań wody w Zatoce Gdańskiej po awarii ścieków w Warszawie. W czterech z pięciu badanych miejsc próbki wody spełniały normy. W jednym stwierdzono jednak przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli. Sanepid apeluje o unikanie kontaktu z wodą na kilkunastu kilometrach - od Stogów do Mikoszewa.

Po awarii kolektorów poprowadzonych pod dnem Wisły ścieki od ubiegłej środy wpływały do rzeki - 260 tysięcy ton nieczystości każdej doby. Jak informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, dotychczas zrzucono ponad 2,2 miliona metrów sześciennych nieoczyszczonych ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami deszczowymi.

Przez kolejne dwa-trzy miesiące, aż do rozwiązania problemu przez władze stolicy, ścieki do oczyszczalni "Czajka" będą płynęły awaryjnym rurociągiem. Decyzję o budowie mostu pontonowego i zastępczego podjął rząd. Awaryjna instalacja ruszyła w poniedziałek.

Tymczasem Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do Wisły w ubiegły piątek pobrane zostały próbki wody z Zatoki Gdańskiej, z miejsc, w których zwykle organizowane są kąpieliska:

  • Gdańsk, ul. Trałowa, Gdańsk-Świbno - plaża, 50 m na prawo od wejścia nr 7
  • Gdańsk, ul. Falowa, Gdańsk-Sobieszewo - plaża, 100 m na lewo od wejścia nr 16
  • Gdańsk, ul. Wydmy 1, Gdańsk-Stogi - plaża, na wysokości wejścia na plażę nr 26
  • Mikoszewo
  • Jantar

Badania próbek wody wykonało akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Gdańsku.

Przekroczone normy w Stogach

Jakość wody w badanym zakresie, tj. obecność bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w czterech z pięciu badanych miejsc. 

Nieznaczne przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli stwierdzono w próbce wody pobranej z miejsca, gdzie zwykle organizowane jest kąpielisko na Stogach (nr 26). Badanie wykazało 1120 NPL (przybliżona liczba drobnoustrojów w badanej próbie) na 100 ml wody, przy normie wynoszącej 1000 NPL. Natomiast liczba bakterii z grupy Enterokoków w tej próbce odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z przedstawionymi wynikami badań apeluje o unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz wodami Zatoki Gdańskiej od miejscowości Stogi do miejscowości Mikoszewo w celach rekreacyjnych oraz socjalno-bytowych.

Kolejne próbki wody do badań z ww. miejsc zostaną pobrane we wtorek.

Więcej o: