Anna Dalkowska nową wiceminister sprawiedliwości. Przejmie obowiązki Łukasza Piebiaka

Anna Dalkowska, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, została powołana do objęcia urzędu podsekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwości - poinformował rzecznik tego resortu Jan Kanthak. Nowa wiceminister przejmie schedę po Łukaszu Piebiaku, który 20 sierpnia podał się do dymisji.
Zobacz wideo

Dr Anna Dalkowska w resorcie sprawiedliwości będzie odpowiadać przede wszystkim za nadzór administracyjny, legislację z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego, a także za współpracę międzynarodową.

Anna Dalkowska zastąpi Łukasza Piebiaka

Dalkowska przejmie obowiązki wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, który 20 sierpnia podał się do dymisji. Jego decyzja była pokłosiem tzw. afery hejterskiej, która wybuchła w sierpniu po publikacji serii artykułów m.in. w Onet-u. Portal donosił, że ówczesny podsekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości, Łukasz Piebiak, miał wiedzieć o akcji dyskredytującej niektórych sędziów przeciwnych zmianom w wymiarze sprawiedliwości, w tym szefa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Krystiana Markiewicza.

Kilka dni temu media ujawniły, że Piebiak może wrócić do orzekania w stołecznym sądzie rejonowym w pełnym wymiarze godzin. Bohater "afery hejterskiej" został oddelegowany do IX Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Warszawie. Do końca listopada były wiceminister pozostanie jednak na urlopie. 

Anna Dalkowska - sędzia, naukowiec, adiunkt

- Dalkowska w 1994 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując Nagrodę Rektora I stopnia za najlepsze wyniki w nauce - czytamy w informacji resortu.

W 1996 roku Dalkowska zakończyła egzamin sędziowski. Po odbyciu asesury sądowej w styczniu 2000 r. została powołana przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni.

W 2009 roku Dalkowska obroniła pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2018 r. zostało wszczęte postępowanie o nadanie jej tytułu doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego, w tym monografii pt. "Transformacja podmiotowa egzekucji administracyjnej". Aktualnie Dalkowska pracuje na stanowisku adiunkta w instytucie Prawa i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Dorobek naukowy Dalkowskiej obejmuje około 60 pozycji z zakresu m.in. prawa cywilnego oraz administracyjnego. Sędzia jest także redaktorem naukowym i współautorem komentarza do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa - czytamy w oświadczeniu.

W 2017 roku Anna Dalkowska została oddelegowana do ministerstwa sprawiedliwości. Od czerwca 2017 roku obejmowała stanowisko dyrektora Departamentu Prawa Administracyjnego.

Więcej o: