Obchody 39. rocznicy Porozumień Sierpniowych. Powstanie Instytut Dziedzictwa Solidarności

"Solidarność" powołała instytucję we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut, który został powołany w ramach obchodów 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, ma dbać o pamięć i dorobek Związku oraz promować jego dziedzictwo. Będzie działać niezależnie od Europejskiego Centrum Solidarności. W Gdańsku miały też miejsce obchody, które organizowało miasto.

Umowę powołującą Instytut podpisali podczas posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" w Sali BHP Stoczni Gdańskiej szef "Solidarności" Piotr Duda i wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. 

Nowa instytucja ma inicjować przedsięwzięcia kulturalne, społeczne i naukowe nawiązujące do tradycji "Solidarności", wspierać badania historyczne i naukowe, włączać się w działania edukacyjne w duchu wartości "Solidarności". Instytut ma też upowszechniać w świadomości międzynarodowej polskiego wkładu w obalenie systemu komunistycznego w Europie. Finansowanie placówki zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz wideo

Mateusz Morawiecki: "Solidarność" ma czuwać z rządzącymi, żeby budować na skale, nie na piasku

Uczestniczący w uroczystościach z okazji 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych premier Mateusz Morawiecki w przemówieniu w Sali BHP gdańskiej stoczni podkreślał historyczne znaczenie NSZZ "Solidarność" dla polskiej suwerenności. Dziękował związkowcom także za obecną działalność - budowanie "lepszej Polski" i odpowiedzialną walkę o nią.

Szef rządu mówił, że ruch ma ciągle wielką moc zmiany rzeczywistości na lepsze. Ma też zadania do spełnienia. "Solidarność" - jak mówił Mateusz Morawiecki - ma dziś "czuwać z rządzącymi, żeby podstawy gospodarcze były mocne, żeby finanse publiczne były stabilne, żeby budować na skale, nie na piasku". 

Piotr Duda o wartościach chrześcijańskich

Na znaczenie ideałów chrześcijańskich dla "Solidarności", od początku funkcjonowania związku, zwracał uwagę jego przewodniczący Piotr Duda. Przypomniał, że decyzją ich uczestników strajki 39 lat temu rozpoczynały się modlitwą. Strajkującym towarzyszył ksiądz, odprawiana była msza święta. Zwyczaj rozpoczynania spotkań modlitwą związkowcy utrzymują do dziś. "Nasz statut to wartości chrześcijańskie i nauka społeczna Kościoła" - podkreślił Piotr Duda.

Jednocześnie zauważył, że dziś - niektórzy - powołując się ideały solidarnościowe nie przeciwstawiają się profanacji osób i najcenniejszych wartości "Solidarności": Matki Boskiej Częstochowskiej i papieża Jan Pawła II - duchowego przywódcy Związku. "To niedopuszczalne zjawiska, którym musimy się przeciwstawiać" - oświadczył Piotr Duda. 

39. rocznica Porozumień Sierpniowych. Listy Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego

W liście skierowanym do uczestników obchodów 39. rocznicy Porozumień Sierpniowych, prezydent Andrzej Duda przypomniał, że "Solidarność" stała się wielkim, bezprecedensowym ruchem milionów Polaków, którzy połączyli swoje marzenia i wysiłki dla dobra całego narodu. Prezydent dodał, że "Solidarność" "stała się rdzeniem ogromnej siły duchowej. Sprawiła, że fala wolności przetoczyła się przez cały nasz region, zburzyła mur berliński, odmieniła Polskę i Europę, stając się wartością uniwersalną". 

List napisał również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Napi9sał w nim m.in. że narodziny "Solidarności" były "wielką eksplozją społecznego entuzjazmu i zaangażowania, które wyrastały z pragnienia życia w prawdzie, wolności, godności i sprawiedliwości". Utworzona po sierpniowych strajkach "Solidarność" była - jak podkreślił Jarosław Kaczyński - największym po inicjatywie Mahatmy Gandhiego ruchem społecznym w dziejach świata. Skupiał miliony Polaków i liczne inicjatywy. 

Miejskie obchody 39. rocznicy Porozumień Sierpniowych

W Gdańsku miały też miejsce miejskie obchody rocznicowe. Brały w nich udział m.in. władze miasta, samorządowcy z innych części Polski oraz sygnatariusze porozumień z Lechem Wałęsą. 

Jednym z punktów tych obchodów była zorganizowana Europejskim Centrum Solidarności debata poświęcona przyszłości samorządów. – Zgromadziła nas debata o samorządach, którą rozpoczęliśmy tu w Gdańsku 4 czerwca. W przyszłym roku w maju będziemy obchodzić swoją 30. rocznicę, czy do tego czasu nasze postulaty uda się spełnić? To wszystko zależy od kart wyborczych, o których mówił dzisiaj pod bramą prezydent Lech Wałęsa – relacjonuje słowa prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz "Gazeta Wyborcza". Więcej w na wyborcza.pl

Więcej o: