Nowe zasady lotów rządowymi samolotami. Ale nie tylko. Sejm uchwalił trzy ważne ustawy

Powołanie państwowej komisji do spraw pedofilii, określenie jasnych zasad lotów rządowymi samolotami oraz obniżenie podatku dochodowego - wszystkie trzy ustawy uchwalił wieczorem Sejm.

PIT od 1 października ma zostać obniżony z 18 do 17 procent. Ustawa przewiduje też zwiększenie kosztów uzyskania przychodu dla pracowników. Sprawozdawca projektu, Andrzej Szlachta z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że tym samym w kieszeniach Polaków zostanie 12 miliardów złotych. "Przekazujemy owoce wzrostu gospodarczego Polakom" - dodał polityk z sejmowej mównicy. 

Janusz Cichoń z Platformy Obywatelskiej przekonywał, że PO-KO "popiera obniżanie podatków". Zarzucił jednak PiS-owi, że przez cztery lata podnosił podatki, by teraz przed wyborami "przypomnieć sobie o swoich zobowiązaniach". Jak dodał poseł PO, PiS przede wszystkim nie spełnił obietnicy dotyczącej kwoty wolną od podatku. 

Czytaj więcej: Obniżka PIT już od października. Ile będzie można zyskać? Przy płacy minimalnej jakieś 41 zł miesięcznie

Zobacz wideo

Sejm. Ustawa o lotach rządowymi samolotami

Sejm poparł również uregulowanie sprawy lotów rządowymi samolotami. W myśl uchwalonej ustawy, status HEAD - czyli lotu objętego specjalnymi zasadami bezpieczeństwa - będzie przysługiwał najważniejszym osobom w państwie w czasie wykonywania oficjalnych misji. Tak status będzie miał każdy lot prezydenta. HEAD będzie również przysługiwał premierowi i marszałkom obu izb parlamentu, jednak tylko pod warunkiem, że cel ich wizyty będzie bezpośrednio związany z pełnioną przez nich funkcją. Premier i marszałkowie będą mogli zabrać na pokład członków swojej rodziny, o ile wymaga tego "oficjalny charakter wizyty". Prezydent będzie mógł to zrobić za każdym razem. 

Czytaj więcej: Miała być transparentność, jest furtka do utajniania lotów VIP-ów. "Władza boi się kontroli lotów"

Do części zapisów projektu krytycznie odniosła się opozycja. Największe kontrowersje budził zapis, który zakłada, że szef Kancelarii Premiera będzie mógł, w razie wątpliwości, odmówić zgody na zorganizowanie lotu premiera albo marszałka. Dodatkowo, według posłów opozycji, projekt przygotowywany był "nagle", pod wpływem doniesień medialnych o sposobie korzystania z samolotu służbowego przez byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

Będzie państwowa komisja do spraw pedofilii

Trzeci istotny projekt przegłosowany dziś przed Sejm dotyczy powołania państwowej komisji do spraw pedofilii. W projekcie ustawy zapisano, że celem siedmioosobowej komisji będzie "wyjaśnienie przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletnich poniżej 15. roku życia". Każdy ma mieć możliwość zgłoszenia się do komisji - podkreślał w Sejmie wicepremier Jacek Sasin. "Każdy może skierować swoje doniesienie i to zarówno w sprawach aktualnych, jak i w sprawach, które są przedawnione" - dodał wicepremier. 

Państwowa komisja będzie mogła wydawać postanowienia o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, a także zawiadamiać odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii. Do zadań komisji będzie też należeć identyfikowanie zaniedbań i zaniechań, jeśli chodzi o wyjaśnianie przypadków nadużyć seksualnych. W Komisji zasiądzie siedem osób. Troje członków ma być wybieranych większością 3/5 głosów w Sejmie, jedna osoba będzie wybierana przez Senat. Trzech pozostałych członków będzie wskazywanych - po jednej osobie - przez prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka.

Czytaj więcej: Projekt komisji ds. pedofilii krytykowany w Sejmie. Również przez Rzecznika Praw Dziecka

Arkadiusz Myrcha z klubu PO-KO ocenił, że projekt to "dobry krok" na drodze walki z pedofilią. Jego zdaniem jednak, projekt rządowy ma liczne wady. "Dotyczą określenia osób pokrzywdzonych, określenia celów i zadań komisji czy procedur, według jakich komisja powinna pracować" - wymieniał poseł.
Senat zajmie się wszystkimi trzema projektami jutro. 

Więcej o: