Apel episkopatu w sprawie edukacji seksualnej dzieci. Gowin: ideologizacja szkoły jest niepotrzebna

Minister nauki Jarosław Gowin poparł apel KWK Konfederacji Episkopatu Polski dotyczący zajęć edukacji seksualnej wprowadzanych w niektórych szkołach. Według wicepremiera taka "ideologizacja szkoły" jest niepotrzebna, a dzieci nie powinny uczestniczyć w zajęciach bez zgody rodziców.
Zobacz wideo

Jarosław Gowin, podczas rozmowy na antenie Jedynki Polskiego Radia, został zapytany o stanowisko w sprawie Komisji Wychowania Katolickiego KEP, która wystosowała apel do rodziców o czujność w związku z planowanym przez niektóre samorządy wprowadzeniem edukacji seksualnej w szkołach. W liście znajduje się m.in. następujące sformułowanie: "dziecko nie może uczestniczyć w żadnych zajęciach dotyczących edukacji seksualnej wykraczającej poza podstawy programowe i bez wyraźnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych".

Jarosław Gowin o edukacji seksualnej w szkołach: "zajęcia przekazują treści sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem"

Minister nauki przyznał, że identyfikuje się z tym apelem jako katolik i przedstawiciel rządu. Wicepremier podkreślił, że główną zasadą pracy szkoły powinna być wolność rodziców i ich pełne prawo do decydowania o tym, w "duchu jakich wartości" zostaną wychowane ich dzieci. Jarosław Gowin dodał, że czujność rodziców jest potrzebna ponieważ "zajęcia, których dotyczy apel KEP przekazują mało roztropne treści, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, sprzeczne z tradycyjnymi polskimi wartościami, które wyznajemy od pokoleń. Szkoda, że niektóre samorządy niepotrzebnie próbują ideologizować szkołę. (...) Mam nadzieję, że obecne pokolenie takiej indoktrynacji uniknie".

Apel KEP pojawił się po doniesieniach medialnych, według których samorządy niektórych miast Polski planują wprowadzenie w tym roku edukacji seksualnej. Zgodnie z listem rodzice i opiekunowie prawni dzieci mogą składać w szkołach oświadczenie "w celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia".

We wzorze takiego oświadczenia znajdującego się na stronach KEP czytamy, że w przypadku nieuwzględnienia woli rodziców, będą oni zmuszeni do skierowania sprawy do instytucji państwowych lub obrony dóbr osobistych dziecka na drodze postępowania cywilnego. Do apelu KEP powoli zaczęli odnosić się także polscy samorządowcy, m.in. wicewojewoda łódzki Krzysztof Ciecióra.

Więcej o: