Europejska Sieć Rad Sądownictwa wzywa polskie władze do ujawnienia list poparcia dla kandydatów do KRS

Kancelaria Sejmu wciąż nie opublikowała list poparcia dla kandydatów do KRS. Najpierw na drodze stanął prezes UODO, potem decyzja posłów PiS i skarga do TK. Uwagę na to zwróciła Europejska Sieć Rad Sądownictwa, ta sama, która zawiesiła członkostwo polskiej KRS w swoich szeregach. ENCJ wzywa władze do wykonania wyroku NSA, zobowiązującego do upublicznienia tych list.
Zobacz wideo

Kancelaria Sejmu nadal nie udostępniła dokumentów związanych ze zgłoszeniami kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wszystko zaczęło się od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 28 czerwca ogłosił, że Kancelaria Sejmu powinna ujawnić nazwiska sędziów, którzy popierali kandydatów do KRS. Od tamtego zdarzenia zaczęły jednak pojawiać się "problemy".

Kancelaria Sejmu nie upublicznia list poparcia. Posłowie PiS "zabezpieczają" sprawę w TK

Najpierw - jak informowało Centrum Informacyjne Sejmu - zasłaniano się postanowieniem prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zobowiązujące ją do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w tych wykazach.

Później przepis, który zobowiązuje władze do upublicznienia zgłoszeń kandydatów do KRS, został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Jak informował w połowie sierpnia poseł PiS Marek Ast poza skargą do TK, we wniosku zawarto też postulat o zabezpieczenie. Co to oznacza? Dopóki TK nie rozpatrzy skargi, wyrok NSA nie podlega wykonaniu.

Europejska Sieć Rad Sądownictwa zabiera głos ws. list do KRS

Cała ta układanka nie umknęła Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), która wydała oficjalne stanowisko wobec takich działań. ENCJ to ta sama organizacja, która w ubiegłym roku zawiesiła polską KRS z członkostwa w organizacji, podnosząc, że ma wątpliwości co do praworządności w Polsce.

Szef ENCJ Kees Sterk mówił we wrześniu 2018 roku, że decyzja była "smutna", ale Polska jest "osamotniona w tej sprawie".

Teraz Kees Sterk znowu zabrał głos. Jak czytamy w piśmie z 8 sierpnia, które udostępniło ENCJ, to organizacja "z uwagą śledzi rozwój sytuacji w zakresie reformy polskiego sądownictwa". Dokument w wersji polskiej upubliczniło Stowarzyszenie Sędziów "Themis".

ENCJ wzywa do "wykonania obowiązku"

Sterk powtórzył poprzednie zarzuty ENCJ wobec zmian wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość w KRS. Wylicza, że "wiele dodatkowych okoliczności wskazuje na brak niezależności jej (KRS - red.) od egzekutywy". Zaznacza też, że ENCJ po wyborze sędziów do KRS uzyskała jedynie "listy zawierające tylko i wyłącznie liczbę sędziów, którzy poparli poszczególnych kandydatów".

Dalej Sterk przypomina wyrok NSA w tej sprawie i kwituje:

Zdaniem zarządu ENCJ wykonanie obowiązku wynikającego z powołanego wyroku jest sprawą wielkiej wagi i powinno nastąpić w najkrótszym możliwym terminie, do czego was wzywamy.

Listy poparcia dla kandydatów do KRS. To warto wiedzieć:

Więcej o: