Polacy coraz surowiej oceniają Kościół katolicki. Najpoważniejszym problemem jest pedofilia księży

CBOS przeprowadził w lipcu badania opinii dotyczących Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie. Z badań tych wynika, że ludzie są coraz bardziej krytyczni wobec tej instytucji, a to wiąże się z ujawnianymi coraz częściej przypadkami pedofilii duchownych i ich zaangażowaniem w politykę.
Zobacz wideo

CBOS donosi, że blisko dwie piąte badanych krytykuje Kościół katolicki w Polsce - 38 procent biorących udział w sondażu osób ma złe zdanie o działalności tej instytucji. Pozytywnie odnosi się do niej niespełna połowa badanych (48 proc).

Pogorszyła się opinia Polaków o Kościele

Zwiększyła się grupa osób o krytycznym nastawieniu do działalności Kościoła w Polsce - w stosunku do ostatniego badania jest większa o 4 punkty procentowe. Coraz mniej ludzi ma też stosunek pozytywny - tu ubyło 5 punktów procentowych - donosi CBOS.

Zdaniem respondentów największym problemem polskiego Kościoła jest pedofilia wśród księży - tak uważa 60 proc. osób biorących udział w badaniu. Kolejnym czynnikiem decydującym o negatywnym nastawieniu do Kościoła jest jego zaangażowanie w politykę (37 procent). 29 procent badanych wskazuje, że problemem jest także odchodzenie wiernych, a następnych 20 proc. wymienia homoseksualizm wśród kleryków.

Badanym nie podobają się także kazania, w trakcie których księża dają wyraz swoim sympatiom politycznym (20 proc.) i zbyt wysokie opłaty pobierane od wiernych z okazji sakramentów. 18 procent osób zwraca uwagę na zbyt wystawny i rozrzutny styl życia księży, a 15 proc. wymienia także nieprzestrzeganie celibatu.

Analitycy CBOS wskazują, że pogorszenie się ocen działalności Kościoła wiąże się z ujawnieniem przypadków molestowania seksualnego dzieci przez księży. Ich zdaniem wpływ na to miała także premiera filmu "Kler" Wojciecha Smarzowskiego.

W przesłanym KAI komunikacie czytamy:

Duża część społeczeństwa uważa, że [Kościół - przyp.red] niewłaściwie reagował na ujawnione przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby duchowne. Powoduje to pogorszenie ogólnych ocen działalności Kościoła.

Warto zauważyć, że im lepiej wykształceni respondenci, tym bardziej krytycznym nastawianiem wykazują się w tym przypadku. Znaczącymi czynnikami są także lepsza pozycja zawodowa, wyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym i zmniejszająca się częstotliwość udziału w praktykach religijnych.

Badanie przeprowadzono w dniach 4 - 11 lipca 2019 r. metodą bezpośredniego wywiadu. Reprezentatywna próba badawcza dorosłych Polaków została dobrana losowo i liczyła 1077 osób.

Więcej o: