Przez Mazury ma przebiegać droga ekspresowa. Mieszkańcy i organizacje ekologiczne protestują

Przez Mazury ma przebiegać droga ekspresowa S16, która będzie łączyć Rosję, Białoruś i kraje nadbałtyckie z Europą Wschodnią. Jej budowa jest jednak zagrożeniem dla unikatowego krajobrazu Krainy Wielkich Jezior i chronionych gatunków tam zamieszkałych. Greenpeace razem z ruchem Ratujmy Mazury przygotowali petycję w tej sprawie skierowaną do ministrów środowiska i infrastruktury.

Greenpeace apeluje do ministra środowiska Henryka Kowalczyka i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, aby wstrzymano prace nad projektem drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo-Ełk. Do podpisania petycji zachęca również członkowie inicjatywy Ratujmy Mazury. To również oni w połowie lipca zorganizowali protesty przeciwko budowie drogi.

Jak tłumaczą w petycji, " żaden z obecnie proponowanych trzech wariantów nie ma uzasadnienia ekonomicznego, wszystkie są destrukcyjne dla przyrody i krajobrazu jednego z najpiękniejszych regionów Polski oraz dla społeczności tam mieszkających".

Drogą przez serce Mazur jeździłoby tysiące tirów dziennie

Organizacje zaznaczają, że bardzo szkodliwe dla unikatowego krajobrazu Mazur, jak i dla chronionych gatunków roślin i zwierząt, tam zamieszkałych, będzie przeprowadzenie przez Krainę Wielkich Jezior drogi ekspresowej, którą będzie się poruszało nawet 22 tys. samochodów dziennie, w tym wiele samochodów ciężarowych.

"Planowana droga przecina lub jest w bezpośredniej bliskości wielu terenów Natury 2000, Obszarów Chronionego Krajobrazu i Mazurskiego Parku Krajobrazowego, który ma w przyszłości stać się Mazurskim Parkiem Narodowym. Zagrożona jest m.in. największa ostoja żółwia błotnego w północnej Polsce oraz jezioro Łuknajno - rezerwat biosfery UNESCO oraz rezerwat przyrody Jeziorko koło Drozdowa" - podkreślono w petycji.

Jak dodano, budowa drogi może mieć "katastrofalne skutki" dla lokalnej społeczności, która żyje głównie z turystyki. 

Miłośnicy Mazur apelują o inne rozwiązania

W petycji znajduje się nie tylko apel o odstąpienie od projektu budowy drogi S16 prowadzącej przez Mazury, ale również o wyremontowanie lokalnej sieci dróg oraz przygotowanie w porozumieniu z mieszkańcami Krainy Wielkich Jezior planu, który pozwoli wyeliminować ruch tranzytowy z serca tego niezwykłego przyrodniczo regionu.

Ty również możesz podpisać petycję w sprawie odstąpienia od projektu budowy drogi ekspresowej S16.

Każdy z nas może wspomagać ochronę polskich lasów i dzikiej przyrody za pośrednictwem Greenpeace. Organizacja nie przyjmuje datków od rządów i firm, działa tylko dzięki wsparciu indywidualnych osób. Jeśli chcesz pomóc, WEJDŹ TUTAJ >>

Więcej o: