Dziś Boże Ciało, jedno z najważniejszych świąt katolickich. Jego początki sięgają objawień z 1209 r.

Katolicy świętują dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w Polsce potocznie nazywaną Bożym Ciałem. Na ulice miast i wsi wychodzą procesje wiernych.
Zobacz wideo

Boże Ciało jest to jedno z najważniejszych świąt katolickich, w czasie którego wierni wyznają wiarę w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Po liturgii eucharystycznej następuje procesja do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich odmawia się modlitwy i czyta ewangelię. Na zakończenie procesji kapłan udziela wiernym błogosławieństwa. Boże Ciało to święto ruchome, które przypada zawsze 60 dni po Wielkanocy. W Polsce obchodzi się je w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej. W niektórych krajach zostało przeniesione na niedzielę.

Uroczystości Bożego Ciała ma ponad 700 lat tradycji

Uroczystości Bożego Ciała zostały wpisane do kalendarza świąt w całym Kościele ponad 700 lat temu. Uczynił to papież Jan XXII w 1317 roku. Jednak historia uroczystości Bożego Ciała jest jest znacznie starsza i sięga średniowiecza. Ma bezpośredni związek z objawieniami Julianny Cornillon z Francji, która w 1209 roku miewała widzenia jasnej tarczy księżyca z zarysowaną ciemną plamą. Zostały one zinterpretowane jako sygnał do ustanowienia specjalnego święta ku czci Najświętszego Sakramentu.
W Polsce uroczystość jest obchodzona od 1320 roku. Procesje z Najświętszym Sakramentem zostały u nas wprowadzone później - około XV wieku. Od czasów rozbiorów łączyły się z manifestowaniem przynależności narodowej. Uczestniczyło w nich duchowieństwo, cechy rzemieślników, bractwa kościelne, szkoły, wojsko i rzesze wiernych.

Boże Ciało w PRL 

W okresie PRL władze państwowe i partyjne zakazywały swym członkom uczestniczyć w procesji Bożego Ciała, a nawet - wprowadziły nakaz organizowania konkurencyjnych zabaw ludowych dla wojska i młodzieży. Po zmianach ustrojowych w 1989 roku, w centralnej procesji Bożego Ciała w Warszawie, biorą też udział członkowie najwyższych władz państwowych.

Tegoroczne główne uroczystości w Warszawie rozpoczną się o godzinie 10.00 uroczystą mszą świętą w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Eucharystii będzie przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, który następnie poprowadzi centralną procesję eucharystyczną do czterech ołtarzy. Przy ostatnim - wzniesionym przy krzyżu na Placu Piłsudskiego i nawiązującym do I pielgrzymki Jana Pawła II przed 40 laty - kardynał Nycz wygłosi kazanie.

Procesje Bożego Ciała na całym świecie 

Procesje z Najświętszym Sakramentem podczas Bożego Ciała odbywają się we wszystkich regionach świata. Są nie tylko wyrazem ludowej pobożności, lecz przede wszystkim wyznaniem wiary jej uczestników w tajemnicę eucharystii.

Niektórzy teologowie średniowieczni kwestionowali obecność Chrystusa w eucharystii, uważając ją jedynie za symbol. W odpowiedzi biskup Robert w 1246 roku ustanowił uroczystość Bożego Ciała dla diecezji w Liege. 18 lat później, w 1264 roku, papież Urban IV wprowadził ją w całym Kościele. Z kolei Bonifacy IX polecił w 1391 roku wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie tam, gdzie jeszcze nie było obchodzone.
Teksty liturgiczne do brewiarza i mszału na Boże Ciało opracował św. Tomasz z Akwinu, na polecenie papieża Urbana IV.

Więcej o: